Top những bài thơ hay của Tố Hữu đi cùng tháng năm

0
Top những bài thơ hay của Tố Hữu đi cùng tháng năm

Th hay ca T Hu c s thng nht p gia cuc i cch mng v cuc i th, gia l tng trong tri tim v nhng cu th trn u bt. Chng ng th ca T Hu l chng ng lch s ca c mt dn tc. ng c coi l l c u ca th ca cch mng v khng chin. ng c tn vinh l nh th ca cch mng, nh th ca nhn dn, ngn c chin u ca th ca cch mng Vit Nam, ngi c cng u xy dng nn th ca cch mng Vit Nam, mt cuc i trn vn vi Cch mng Ngh thut Tnh yu, nh th ca ch ngha nhn vn cch mng.

Top nhng bi th hay ca T Hu

Nh th T Hu tn tht l Nguyn Kim Thnh, sinh ti tnh Tha Thin Hu. T Hu ni ting vi th tr tnh chnh tr Vit Nam, c cuc i ng gn b vi lch s dn tc, nc nh. Hy cng chng ti im qua mt s bi th hay v ni ting ca tc gi T Hu c su tm nh.


1. T y

T y trong ti bng nng h

Mt tri chn l chi qua tim

Hn ti l mt vn hoa l

Rt m hng v rn ting chim

Ti buc lng ti vi mi ngi

tnh trang tri vi trm ni

hn ti vi bao hn kh

Gn gi nhau thm mnh khi i

Ti l con ca vn nh

L em ca vn kip phi pha

L anh ca vn u em nh

Khng o cm, c bt c b

2. Nh Ch Lan Vin

Nh Anh, tm n thm nh

Ngn ngang ph ch, ai l tm giao

Xm qu B Quo, li vo

Ch i, ng vng, u no vn lan!

n x nh nh hai gian

i cy chui mt, mt gin mp hng.

Thng Anh, bit my l thng

Mt i th nhng vn vng l i

Mt cn, thi th, Ch i!

Tnh Vin m ng lng ngi nghn nm

Ting n xa gi tri m

Yu sao, bn tr ving thm sng ny!

3. Mt Ting n

Mi bnh minh hong hn

ang n ci ti l bng tun

i thng sm nng chiu ma vy

Khuy ng lng ta bit my bun.

i kip trm nm c my ngy

Tri xanh khng gn ng my bay

Thy chung son st nn tnh bn

m m lng ta mi pht giy.

Cn kh au no au kh hn

Tri tim lun st mui on hn

Cn y mt cht trong m lnh

m m bn em mt ting n.

4. Ma Ri

Ma ri m l c

Mi tc em t ri,

i m em bng

Mun hn qu m thi

S em mnh xu h

Cm hai bn tay nh

Xa nhau, chng mun ri.

Em i, ng t ma ri

Bn non son qunh chn i Ph Ninh

Em i anh nh dng hnh

Ci khn m qu, ci mnh o nu

Chiu nay heo ht rng su

Ma ngun sui l bit u m tm?

c g anh ho thnh chim

Bay theo em, ht cho tim bun!

5. m Giao Tha

m nay pho n giao tha

M ngi chin s khng nh cn i

Trung di, bi rng, ng khuya

Ngi i nh chng nh g tt xun

Ngi i qun ht gian trun

Say m nh mt dn qun trn ng

Xm lng phng pht qu hng

Nc non man mc tnh thng mn nng

Song trong ma gi lnh lng

Ti t chn cng ngi ng bc gieo

Np lng vo miu tranh ngho

Nao nao lng li m theo c hng.

6. Lm

Ngy Hu mu,

Ch H Ni v,

Tnh c ch chu,

Gp nhau Hng B.

Ch b lot chot,

Ci xc xinh xinh,

Ci chn thon thot,

Ci u nghnh nghnh,

Ca-l i lch,

Mm hut so vang,

Nh con chim chch,

Nhy trn ng vng

Chu i lin lc,

Vui lm ch .

n Mang C,

Thch hn nh!

Chu ci hp m,

M b qun:

Thi, cho ng ch!

Chu i xa dn

Chu i ng chu,

Ch ln ng ra,

n nay thng su,

Cht nghe tin nh.

Ra th,

Lm i!

Mt hm no ,

Nh bao hm no,

Ch ng ch nh,

B th vo bao,

Vt qua mt trn,

n bay vo vo,

Th Thng khn,

S chi him ngho!

ng qu vng v,

La tr ng ng,

Ca-l ch b,

Nhp nh trn ng

Bng lo chp ,

Thi ri, Lm i!

Ch ng ch nh,

Mt dng mu ti!

Chu nm trn la,

Tay nm cht bng,

La thm mi sa,

Hn bay gia ng.

Lm i, cn khng?

Ch b lot chot,

Ci xc xinh xinh,

Ci chn thon thot,

Ci u nghnh nghnh.

Ca-l i lch,

Mm hut so vang,

Nh con chim chch,

Nhy trn ng vng

7. Ngi Con Gi Vit Nam

Em l ai? C gi hay nng tin

Em c tui hay khng c tui

Mi tc em y, hay l my l sui

i mt em nhn hay chp la m ging

Tht da em hay l st l ng?

Cho ti hn bn chn em lnh ngt

Cho ti nng bn tay em nm cht

i bn tay nh i l cn xanh

Trn mnh em au n c thn cnh

Tnh li em i, qua ri cn c mng

Em sng li ri, em sng!

in git, di m, dao ct, la nung

Khng git c em, ngi con gi anh hng!

i tri tim em tri tim v i

Cn mt git mu ti cn p mi

Khng phi cho em. Cho l phi trn i

Cho qu hng em. Cho T quc, loi ngi!

T ci cht, em tr v, chi li

Nh bui em i, ngn c gi

Em tr v, ngi con gi quang vinh

C nc m em, khc rut ca mnh.

Em sng, bi v em thng

C Nc bn em, quanh ging nm trng

Ht cho em nghe nh ting m ngy xa

Sng Thu Bn ging ht a

C nc cho em, cho em tt c

Mu tip mu, cho li hng i m

Cho mi tc em xanh li ngy xun

Cho tht da em li n trng ngn

Em s ng trn i chn tui tr

i gt li tr v qu m

Em s i, trn ng y thnh thang

Nh nhng ngy xa, rc r sao vng!

i i mt ca em nhn, rt p

Hy sng mi nim tin ti nh thp

Nh qu em G Ni, K Lam

Hi em, ngi con gi Vit Nam!

8. To Rng

n bom gic M ph ngy m

Trng hc ri xa, ph vng thm

ng su lu ri im ting guc

Xun v, to rng nh n em

9. Tin a

a tin anh i my dm ng

Nng tnh ng ch li ng hng!

hay u cng say tin tuyn

M vn bng khung mng chin trng!

Du mt cy chng tr gic M

Hn nghn trang giy lun vn chng

i i, non nc ch anh !

Tin tuyn cn thm? C hu phng

10. S

m lnh lu rm khng lip ca

Hai a mnh m nhau trn sn na

Nm bn nhau, nghe m m trong tay

S ting g gy sng, ht m nay

11. V B

Bo ri ri li ma tun

B dng nc mn, lt ngun trn sng

Hai phen nc bc ngp ng

Hai phen nc mt y lng ho hon!

Cha ngui khc m cht non

Rut au nh mt a con u lng

L cay rng rng

Nghn ngo khc la ng ng en thm

Tri i! Cng kh quanh nm

Bng tiu tan di lt ngm my ngy

Ca nh, vn ling lu nay

Gi ma mt trn, vt bay c ri!

Ngn ng trng rung trong tri

Kh i l kh, bun i l bun!

V ai v nc tun

cho lt b, lt ngun trin min?

Chm cha l gic cng quyn

Gian tham cp sch ca tin dn ta

n ca n xa hoa

Ti y chng chu nh ra mt ho

Mc ta chng vi tri cao

iu st l bay no bit chi!

Yn vui, bay c ng kh

Mc ta vi rung, cht i na ngi!

Cn chi u na v mi

M bay c chc cp ni cm ta?

Chm cha ci l gic gi

Dn ta tc nc v b ri y!

i lng khng th khoanh tay

Anh em i quyt phen ny dy ln!

ng tm on kt vng bn

nh tan Nht-Php ginh quyn t do.

Mai sau la mi y b

Vit Nam ta mi m no i i!

Xem thêm:  Sương bay dọc biển - Vũ Quần Phương

12. i Bn

Mt m ti khng ma m gi lnh

Thi u hiu vo nhng chn song dy

Ti nm rn, i lm, nm ngy

n i tt. Bng bn ngoi lng l

C ting bc chn ai, dt d, nh nh

Ri m thm hin trc ca x lim

Mt bng en. Ngi lnh gc i rnh?

Ti ngh th, v lm thinh ch ng.

Ci bng s nghing u qua ca s

Ri ku v bng ging c: Tng i!

Ting quen quen. phi, bn y ri!

Ti nhm dy, ti gn se s p:

Bc y bc? Tng y, mai li gp

m lnh ri, c kh bc mang ti!

Ci ti g xch li ng vo ti

Ri nc n: Tng i! Anh i lm?

Ti ch s qua y qu chm

Mt anh ri, ti kh bit bao nhiu!

C lng ti khi y r trm chiu!

Ti mun ni mt i li an i

Nhng li s ng lng anh qu vi

Nn nghn ngo, ch p ng: Bc i!

Thi bc ng khc na, kh lng ti!

Ngi lnh s a tay, chi nc mt

Ti nhng tng ni lng anh tm tt

Nhng m khng, anh mu mo: Tng ny!

Mi khi mai, c s tut ln y

Hn ni ra: Cht th cho manh chiu!

Ri khng i ti phn trn anh hiu

Ngi bn gi li nc n trong ti

Bit lm sao ngn cn c bng li

Ting khc ca chn tnh au n y!

Ti ch i cn bun anh du li

Mi nn li khuyn gii mt vi cu:

Bc ng nn khc na, chi u

i ch mi dm ngy, cha n lit

M du phi mai y ri sc kit

Anh em ti c cht mt i ngi

Cht i ngi nhng c ngy mai

Quyn li cp ginh lui cho k sng

Th cht c chi u l ung?

Dt i i m vn c yn lng!

i chng ta cn lm ni lao lung

M mun sng, phi xng vo ci cht

Phi tranh u n k cng, quyt lit

Cn mt giy, cn mt cht tn hi

L phi cn tranh u mi khng thi

Ly xng mu m chi cng st la!

Ngi lnh gc ng im, khng khc na

Ch nghn ngo k l vi lng ti:

Ri anh em nu cht mt i ngi

au n th, ti sao cm nc mt?

Ti chng ni, chui tay qua ca st

V ngm ngi: Bc cm ly tay cho!

Ci bn tay lnh rit ci tay t

i c th tng i ho trn mu.

Vi tt c bao nhiu tnh ngc bu

Ca i linh hn kh ti hm nay

Pht m , ti s ko bn tay

Dy dn , nghe chuyn y sc mnh

V ci xung hn nng trong tay lnh

Ri bng khung i bn di m m

Trng ln tri le li nh sao sa

Cng im lng nghe lng chung iu.

13. Hai a Tr

Ti khng dm mi anh i xa l

Tm au thng trong x hi iu tn

K lm sao cho ht cnh lm than

Lc tri ngc trn y tt c!

Ny y anh mt bc tranh gn gi:

N th s? C l. Nhng trung thnh.

N tm thng? Nhng chnh bi hn anh

Ch chn k b i vui ht hi.

Hai a b cng chung nh mt tui

Cng ngy th, kh di, nh chim con

Bi i d cha vn c hn non

Cng trinh tit nh hai t giy mi.

l cha! a xinh trn mm mm

Ci trong chn v nng nu nhn me.

a ngoi sn, trong ct bn b l

Ghn nhy nha, rui bu trn mi tm!

a chm chp v m li sa trng

Ri cau my: Nht lm! Em khng n!.

a m u, trc cng ng treo chn

Ch m n mua v cho c sn!

a ngy ngt trong phng xanh mt ri

y nga nga, y lnh thi kn Ty.

a kia thm, ging mt ng nhn ngy

Khng dm ti, e n roi, ting chi!

Vn cha ht nhng cnh i au kh

Nhng k lm chi na, bn lng i!

Hai a kia nh sng di hai tri

Ch khc bi khng cng chung mt t:

a vui sng l a con nh ch

V a bun, con m lm thu.

14. Thp

Ai ln thn em mu ti hoa l

Rc trn cnh kh cht nha trong cy?

Ai kh di nht tng vin gch r

Bng b sn c thp lung lay?

Cy d gng xanh li ngy xun c

Thp d mong hn li vt phong sng

Mng o tt! Gi la cy xiu

Thp chnh vnh tan sp di chn tng

Thi s hi! i tm chi v vn

Trong hn gi cht nhng yu m?

C lnh u vt thng y on hn

C tan u khi ut t bao gi?

Ny hy nghe c lu i x hi

Chuyn rung trong bin mu ngp trn tr.

Ny hy nghe mt thi ang hp hi

Trong m m d vng sp lui v.

Hy ct t nhng dy n ca ht

Nhng sc tn v nht ca ngy qua

Nng n ly mu xanh hng bt ngt

Ca ngy mai mun thu vi mun hoa.

15. Hn Chin S

Em hy vn dy n ln t na

V hy cao ging ht khc su bi

a ngn tay nh mm, em hy la

Ting n sao cho nc n, lm ly!

Em khng khc, nhng sao anh mun khc

Em khng than, anh li nhng bun au

Con chim non khng i ch cnh mc

C kh em mi ngn y tui u!

Vui sao c, h em, thn gy g

m n i cha vng trn ng mn

Tr vn v ngh n n em nh

Vy quan ging m m ngng ch con.

Tr nh sang n a trong bng mt

Em lnh lng nhn chng, bc chn qua

Em mnh bo chng bt cng, tn c

Khng cu xin, khng ct ting ku ca

Em sn c linh hn ngi chin s

Ngo ngh ci vi nng sm sng m

Bung ting dy no nng em mai ma

C mt thi di ch nng, nm im!

16. Dng Dng

Xem thêm:  Thơ Tình Mây – Những Bài Thơ Mây Buồn Gió Nhớ Hay & Lãng Mạn

Du khch bo y vn kn o

Vi hng du du, ngn xa

Thi my xanh nht mu h o

y x m mng, y x th

C gi thn th v o mng,

Nghing nghing vnh nn dng ch ai

Ven b sng phng con mng

L lt v trong gi mai

Thnh quch trm nm sm mt lnh

Ngn c u oi vt v lay

Lu i ng b mu kiu hnh

o gm hi nhung cnh phng bay.

Ta nn gt trn ng ph Hu

Dng dng khng mt cm tnh chi

Khng gian sc sa mi u

M nc dng Hng mi cun i

cht phi vng ho a

Ma thu l sp rng trn ng

M chi o mng ngn xa na?

Cy ht thi xanh n tit vng!

Ai tng ngn nm nng t y

Mm non thm nha, l thm ti

i ma mai hn ta ch thy

Ru hn sng gi nhnh kh thi.

Ai tng thin ng sao nhp nhnh

Ti hoa tinh kt, ngc long lanh

Ta ch thy ni y m lnh

Chn linh hn m ui h danh.

17. Nh Nhng Con Tu

Khi ta say mi hng chn l

i ng cay khng mt cht ngt bi

i au bun khng mt ting ci vui

i en ti phi i tm nh sng

Ta bc ti. Ch mt ng: Cch mng

Vng lng tin s nm chc thnh cng

Nh nhng con tu gia bin mnh mng

Cn xa t, vn tin ngy cp bn.

Cng c l, hi bn i yu mn

B ng m, hi cng vn cn xa

C l nhiu mm vi phong ba

S nh m mt i tu mng mang!

i tranh u c bao gi yn tnh

Bn ng i! Nhng nu ch bnh sinh

Ta em phi tri vi d chung tnh

Vi huyt kh ca tinh thn mnh lit?

S sng pht sinh t ci cht

Th gian nguy him nn c h chi!

Ta hy l on chin hm ra i

Hng dng tin, p mun u ngn sng

Tng lai , trc mt ta, bin rng

Trn u ta, lng lng gi tri cao!

Ri mai y, gia mt bui xun o

Ta s ti ru mnh trong vnh bc.

18. Xun

Xun bc nh trn nhnh non l mi

Bn i i, vui cht vi tri hng!

Ht lnh ri, gi bc vi ma ng

y nng ti vi chim ca lanh lnh

Th vui cht cho hn thm nha mnh

Gn thm sn v mu hn thm nng!

i lt mi v au n bt cng

L vic cho i xun sc kho

Kiu hnh cht, bn i i, tui tr

Say tng lai l tui ca anh hng!

ng ln i, xy dng cuc i chung

Nm tay st quyt ng tm lt

C ch hung tn gy thng kh

V t him, v gian di iu vong!

ng ln i, hi tui tr xung phong

Sng cch mng ang gm rung th gii!

Xun bc nh trn nhnh non l mi

Bn i i, vui lm, c tri hng!

19. Lnh Lng

Vi gi bc, i v rt mt,

Nng chui gi nghe lnh s rng mnh

Vi chim quen tha tht u cnh

Cn lu luyn ngy tn trong nng yu

Tm chi em, trong sng chiu tht thu,

Chn ngi ngng e lnh ca ngy ng,

Ch chi em m v vn bun trng

Cy x xc cha tay kh gy g?

Em run ry thm nghe trong ting gi,

Ma thu qua, qua ht nhng tnh thng

M tim em khao kht lm trn ng!!

Ri y lnh, y ma v lng l,

Em s bc, mnh em, trong vng v,

Cn ai u, i ngi, ng nhn em,

Cn ai u bung nh mt li m?

Ca gi then s th chng m,

Nh bao ca lng kh khng h na!

Bit chng em, hi bn ch v!

Anh tng phen ngng bc thn th

Chnh lng tng chn phng tri xa vng

Mt tm lng yu thng trong yn lng!

20. Hai Ci Cht

Thi ht ngng ngng v b ng

i du dng, m m, pht tnh thn!

Ln mi kh s mp my i ln,

Lo au n trng ti m nc n:

Anh c hiu c n l ni kh

Ca lng ti? Tht thu gia mun ngi

Vn thy mnh tr tri; mun tm ni

y nng rt, vn cn nghe ti lnh!

Ma thu trc, hai tay gy mng mnh

Cn dt bng hai a chu m ci,

Ti bun lo ngy chng cm nui,

V di ngh: Th xong i mt a!

Th ra tht! Non ngy, con kht sa,

Cht chiu mai. Ti khng khc li mng:

Chnh i ti git cht tnh thng

M khn kh vn a y xc heo1

i lt lo l nhng ngy lnh lo!

Ma ng sang, bng gi c lng ai

Ti bo thm: Khng nh cht chm hai,

V vui nguyn v m cho chu sng.

N chng sng! Ngy hm sau, trc cng

Mt lu cao, n cht trong lng ti

Gia tnh thng lu luyn ca n rui!

Ri t y, mt mnh, ti mi bit

Ci ng bun, ng s nht: c n!

V y anh, c mt khi cm hn

M ti vun v hai ci cht!

21. Cm Thng

Hi anh lnh gc m i

Ngoi anh ng , trong ti cha nm

Dm qua l ca m thm

Bng anh, vi mt tnh trm nm ri!

i chi bit mt quen li

Ti yu anh vi tnh ngi kh au

Anh bun thn th lao ao

Bng khung ch bit nhn sao xa vi

Li y anh lnh m i

Can chi m su ri mt minh?

Li y i cht, nghe anh

Li y vi bn tm tnh mt m

Ni i anh, ht ni nim

chi e p bun thm ho lng!

Ni i anh, ch ngi ngng

Bun anh, ti s gp cng bun ti

Bun ta l ca bun i

Bun ta khng chy thnh i l hn

Bun ta, y la ng nhen

Bun ta, y ru ln men say nng

y ngun thn mn cm thng

Gia hn ut hn, gia lng au thng

Li y, hi bn m trng!

22. Bm i!

Ai v thm m qu ta

Chiu nay c a con xa nh thm

Bm i c rt khng bm!

Heo heo gi ni, lm thm ma phn

Bm ra rung cy bm run

Chn li di bn, tay cy m non

M non bm cy my on

Rut gan bm li thng con my ln.

Ma phn t o t thn

Ma bao nhiu ht, thng bm by nhiu!

Bm i, sm sm chiu chiu

Thng con, bm ch lo nhiu bm nghe!

Con i trm ni ngn khe

Cha bng mun ni ti t lng bm

Con i nh gic mi nm

Cha bng kh nhc i bm su mi.

Con ra tin tuyn xa xi

Yu bm yu nc, c i m hin.

Nh thng con bm yn tm nh

Bm ca con, m V quc qun.

Con i xa cng nh gn

Anh em ng ch quy qun l con.

Bm yu con, yu lun ng ch

Bm qu con, bm qu anh em.

Bm i, lin khc rut mm

C con c m, cn thm ng bo

Con i mi bc gian lao

Xa bm nhng li c bao nhiu bm!

Bao b c t tm nh m

Yu qu con nh con ra.

Cho con no o no qu

Cho ci con si, cho nh con ngi.

Con i, con ln ln ri

Ch thng bm nh ngi nh con!

Nh con, bm nh ng bun

Gic tan, con li sm hm cng bm.

M gi tc bc hoa rm

Chiu nay chc cng nghe thm ting con

Xem thêm:  Nam Trân cùng tập thơ dịch Hồ Chí Minh được yêu thích nhất phần 2

23. Cnh Chim Khng Mi

Chiu nay gi lng, nng hanh

My hng trng nn, tri xanh, Bc v

Sng hng nng rc b

Nng thm rm mi, ng qu gt ma

Bc i, mun dm ng xa

Hm nay tuyt lnh, nay va nng ln

Bc v, tc c bc thm?

Nm canh, bn bin, c m ngh nhiu?

Hi Ngi, tim nhng thng yu

Cnh chim khng mi sm chiu vn bay

Chim ku tung cnh chim bay

Ba mi su triu chim by gi nhau

Chim ku ru rt trn u

Ma cam ng ngt a cu ca ta

Gi sng ng hn ma hoa

Nng xun t Mc-t-khoa v.

Sng hng nng rc b

Nng thm rm mi, ng qu gt ma

Hoa i, con gi ca cha

Cha nng con nh, lm hoa mng Ngi.

Bc v, vui , con i!

Bc hn cc chu, bc ci vi dn

Ngy vui vui nhng hai ln:

Bc v, mang c ma xun li nh.

24. Tm S

Bn hi v sao t nc ny

Ngy m khi la vn hng say

Tc tang lng vn khng cay ng

Gnh nng ng xa chng chuyn lay?

C l nghn nm dn dy

Anh hng xa ging hm nay

Kh au nhiu mi yu thng lm

Quen vt trng dng li vng tay.

Th bn i nay c khc xa,

Ngha tnh e sm nng chiu ma?

Ch tri tht gi u chn l?

Hng ho lng tm cng thiu tha?

Ti k ngy xa chuyn M Chu

Tri tim lm ch trn u

N thn v trao tay gic

Nn ni c m bin su

Chuyn c du kch xm Lai Vu

Rn qun bn chn vn bn th:

M hi trm nh, lo dit trc

Rn, mnh em chu, c sao u!

Chn l, mt tri soi sng mi

Li lm u cng bng my qua

Lng tm u vn trong nh ngc

Tnh ngha anh em li mt nh.

25. Ting Chi Tre

Nhng m h

Khi ve ve

ng

Ti lng nghe

Trn ng Trn Ph

Ting chi tre

Xao xc hng me

Ting chi tre

m h

Qut rc

Nhng m ng

Khi cn dng

Va tt

Ti ng trng

Trn ng lng ngt

Ch lao cng

Nh st

Nh ng

Ch lao cng

m ng

Qut rc

Sng mai ra

Gnh hng hoa

Xung ch

Hoa Ngc H

Trn ng rc n

Hng bay xa

Thm ngt

ng ta

Nh nghe hoa

Ngi qut rc

m qua.

Nh em nghe

Ting chi tre

Ch qut

Nhng m h

m ng gi rt

Ting chi tre

Sm ti

i v

Gi sch l

p li

Em nghe!

26. Nhng Ngn n

Khng g thng bng i mt en

Ca ngi yu nhn ta m m

Khng g thn bng nhng ngn n

Trn ng m canh tri thm thm.

Mt tp lu rm gia cnh ng

Mi chi x xc gc ven sng

i cnh tre tm che ma gi

Nhng ngn n treo, m lng.

my m ri, xun li ng

Ngn n nh mt ca ai trng

Ngn n nh tri tim thng nc

Soi bng ta i rc la hng

i bit bao tnh, bn nh khng?

Ngn n ng ch gia cn dng

Ti khng r mt ngi em y

Ch thy trong m mt bng hng

27. Tri m

Phi my hoa hng, mt git hng

Phi bao ni , ht kim cng

Hi ai, s phn yu thng y

c my tri m, by dm ng

28. Duyn Thm

H Ni duyn thm Lng l xun

La tha ma bi, rt tn ngn

Tri cha thm bic, t hi t

Hay t lng ta, to m dn.

L vng c rng, ny mm t

Cng nha cnh non, chng i ch

n ling tng xanh, mang nng ti

Nh mt nim tin, mt c m

H Gm, mt long lanh bch ngc

Nhn i ta, nay chng vui sao?

ng m rng, vn di, ngang dc

Bao ph phng ln nhng lu cao.

Hng ni ngoi nhp trn ch mi

N ci ti cho khch l quen

o thi trang, tm hng chp chi

Bc vng lao vo cuc en.

C ai cn c mu ngy qua

Trm mi bun lo, ni xt xa

C ai tnh c bao tnh ngha

Gi th trng ca mi hn ta?

Mun i tri t tng ma xun

Xin sng lng ta mt ch Nhn

Cuc sng, du cha giu c lm

Nghn nm H Ni vn duyn thm!

29. Du V Mu

Mt git du, bao git mu ri

Mt ging du, bao ngi tan xc!

Bin du chy, bng si sa mc

Kht la bom, ci c ho thin thn.

Khng i mu ly du!

Khng th lm con thiu thn

Cho bay nm vo ho ngc.

Mu ca ta, mu ca nhn dn

L mu Thnh. Phi dnh cho hnh phc

Ca chnh ta! Cho sa mc hi sinh

Cho ngy mai m p nhn tnh.

Du hm nay ngo ngh bay l diu hu Nh trng

S l ta, ngi sau cng chin thng.

Du-mu ny l ca chng ta!

Mu-du ny l ca chng ta!

30. Chn L Vn Xanh Ti

Khng ni au no ring ca ai

Xi-m-np, nu cn anh trn i ny nng bng

C l anh s ca mt bi ca Hy vng

Nh ngy xa, anh ht i anh v

Gia ma ng bng gi ti t

Ti li nh L-nin

Sp ra i, vn thanh thn nim tin

Con Ngi thng, v Tnh yu cuc sng

Tht vy ? Nh trong cn c mng

Chung nh th rung cng ting cu kinh

My k t n, qu gi cu xin

Thin ng mu, t tay by qu d:

C n si chm ln, cn vo lch s

Co chin cng, x c xc anh hng

i! ni au ny l ni au chung

Lng tm hi l no ta t st?

L phn bi, in cung, hn nht

V c bay qun cp nc, git ngi

Ch vi ci! Chn l vn xanh ti

Cch mng Thng Mi vn m ng i ti.

T nt, ta li xy dng mi

R bn d, mt t s thanh tn

Khng sc no ngn ni sc nhn dn

Ngy mai s l ngy mai cng sn!


Trn y l mt s bi th hay ca tc gi T Hu c Baithohay.com su tm, tng hp. T Hu l nh th ni ting vi hng trm tp th khc nhau li kho tng s v vn hc cho dn tc. ng l nh th song hnh cng lch s cch mng ca dn tc. Chng ti s thng xuyn cp nht nhng bi th hay ca cc nh th ni ting, cc bn cng n xem nh!

Theo Baithohay.com