Bên em cầu Cửa Hội – Lê Doãn Thực

0
Bên em cầu Cửa Hội – Lê Doãn Thực

T bao gi anh m gi tn em,

Anh cng chng nh t bao gi na,

n hm nay anh v vng bin Ca,

Em hin thn qu p ng ngng.

 

Kt ni i b mt di la vt ngang,

Em mm mi m thanh cao, rn ri,

Em su lng nh i b mun ni,

Nng ngha n tnh, duyn n Hoan Chu.

 

Gn c, khi trong kt ng cy cu,

T rung la, bi ng, t mn thuyn, m c,

m hng Lam Giang,gin hn dng sng C,

Khc nhc Giang nh ngn vng mi vn th.

 

Rc r thp sen , in bng i b,

Si cp duyn t kt ni thnh i la,

Sao em p v nng tnh nh ra,

m c i b, chan cha c, trong.

 

Con c sng, tm sng bc cui dng,

u c mun i, v nng tnh cu v,

Hai dy Song Ng t tnh em th th !

Bng ting sng m m thay ting gi tn em.

 

Duyn dng, lung linh, thanh nh, du hin,

i ni chi sen, bng bnh trn thp tr,

Hai di tc mm, ngp hn anh khi ng !

Bay bng,chp chn iu v dm a.

 

Cu Ca tr, iu Ht dm ngn xa,

Sao su nng, sao ngha tnh n th ?

Sao da dit, m nng tnh du b !

Kt to dy vng, ha kip nhp cu.

 

Bin Ca ti v ting v mn m thu.

Nh mun gi v gi tnh em trn sng C,

In bng i b, em lung linh hai ng,

Na mun i vo v na mun i ra,

m lnh ri, nhng anh khng mun ri xa !

M mun li qua m vi em cng bin c./.


Xem thêm:  Tuyển tập những bài thơ Puskin đi cùng năm tháng phần 2