Category: Thơ về Huế

Huế xưa

Áo em tím cả khung trời hạ Tím cả Nội Thành tím phố xưa Áo…