Giới thiệu

Tuyn tp nhng bi th chn lc v cuc sng ca nhiu tc gi ni ting, cc bi th hay mi nht c phn loi theo cc danh mc cha ng nhiu cm xc v ni nim ca nh th mun gi gm ti ng o bn c.

Ni dung c xy dng bi i ng cng tc vin v ton th c gi gi bi v cho ban bin tp. Vui lng li ngun khi trch dn t website ny.

Mi thng tin gp , gi ti liu xin vui lng lin h theo form di y: