Nguyễn Thế Hoàng Linh cùng trọn bộ những thi phẩm ấn tượng phần 5

0
Nguyễn Thế Hoàng Linh cùng trọn bộ những thi phẩm ấn tượng phần 5

Trong nn th ca Vit Nam, Nguyn Th Hong Linh c xem l mt gng mt ni bt bi li th c o v li n tng su sc trong lng bn c. Anh thng ng nhng thi phm ca mnh ln internet v nhn c s ca ngi v hng ng mnh m. tip ni phn 4, ngay sau y chng ti xin dnh tng bn nhng chm th c sc nht ca anh. ng b l nh!

Ai ci m xinh th

ai ci m xinh th

cho l a qun tn

tri su ng l lng

bay ln tri

v tan

ai ci m xinh th

ma ng sng lng tri

nng t u bc li

ta vo ma bi hi

ai ci m xinh th

cho tri t yn bnh

n ng Tng cng gt

, xinh tht l xinh

ai ci m xinh th

lo chin tranh ci gm

c b v cu b

bc ti trng tung tng

Mi mi

mi mi s l mi mi yu

yu c yu du t nhiu

mi mi s l yu mi mi

du m xanh c xanh ru

trn nhng con ng nng mi xy

i vi tnh yu l bay y

tnh yu nh thc tnh yu dy

bao gi yu mi ht yu y

qua nhng vui bun nhng ng cay

tnh yu ang khc nc y ny

sung sng kh au l tt c

tnh yu ti sng n hm nay

Lun lun

ai mc cho ma chic o len

ng thon th nhng hi mm

se lnh ngt vo theo hi th

ht h nghe tim p tht m

thong th bn h nhng bc chn

sng bay l lng sng tha dn

o m ng u bn o m

c g mt cht ma lm thm

yn ni ny nhng du yu

du ng gieo rc nhng hng bun

ai trn cao v ci mm

trn gian p qu

lun lun

Vn

tm cho ti mt khu vn nho nh

ti trng hoa v nhng lung rau xanh

sm dy ti chm nghe chim ht

xem bm rp rn bn nhng cnh mong manh

tm cho ti mt khu vn nho nh

nng mai pht hng hong hn cng thanh thanh

ti s nm n trn tho c

ti tn m khi sng p m mnh

tm cho ti mt khu vn nho nh

vi mi sinh linh lun bit sng thanh bnh

v ch sng cho cuc i tht p

mi sinh linh l mt khch a tnh

tm cho ti mt khu vn nho nh

th gian ny gn gi bit bao nhiu

tm cho ti mt khu vn hng xm

du dng hng sm sm chiu chiu

tm cho ti nhng khu vn nho nh

ln dn ln tri khp th gian ny

tm cho ti nhng khu vn hng xm

tht hin ho nh ni nhng bn tay

Cho mnh

s gi i nh khng li y

ti cm thy mnh khng gi thm na

s c thm cm xc v c thm kinh nghim

nhng tr no ti gi th ri

ti bit ti khng thnh k li i

ti ang gi hn h nhng khi h gi i ti vn tr

ti t giam mnh khi thot ra tng tn nhng iu mi m

nhn s vt ng theo bn cht v tm linh

sng cho nhn gian xong ti s sng cho mnh

ti s ht hoc trng hoa trng con chu

ti s khng tr em thy mu

chng c qua sch bo l ri

c ngi bo: “ch c au th mi ln khn thi”

nhng tnh thng cn nhim mu hn th

khi chng ng, ti ch chng au vi giy ri bng b

v thm th: khng c ai au

khi chng ln hn, ti chng t mnh ng dy

ri mm ci v vui v xoa u

chng vn s nn ngi v dng cm cho nhau

bi hc v lng l l ng l sai

dy chng cch ci cch khc trc khi hc ch

v mun i phi nng niu ph n

th ri th cho chng i chi

s khng bao gi chng b b ri

nhng s pht chng thy c n v n nn khi phm li

dy chng th tha nhiu v t hn t di

cho chng lm nhng vic ca tr con

v luyn rn ng sc ca tr con

s khng a tr no ln ln phi ho hon

mc ch sng ca ti l th

ti cha cht khi m ti cha th

ti ngh, ngi n ng l ngi khng c tui sng sung

Vit v nim vui

c ngi khng dm vit v nim vui

v coi l nhng cu chuyn kinh d

cng nh khi phn vn:

cm xc v v cm ai nhy cm hn?

ti tm c cu tr li

cho mt cu trn bo

cn vn ny th cha

n chng phi cu

cng khng c gii thng

v hn ht

n ch lm mt thi gian v ch

nu nhn ra iu ny sm hn

chc ti chng ngh n n

hy tr li vi ngi khng dm vit v nim vui

i lu qu anh ta i mt ri

th ra l do l:

anh ta khng thch i

m bit au

con ngi y ang i phn pht nim vui

vi s ng nhn

ch l mt cng vic thng nht

c l chng ngi no ng ngn th

nn cng chng c ngi no

khng dm vit v nim vui

Xem thêm:  Bài thơ Giáng sinh buồn – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Php mu

bn

hm nay ti rt vui

thi khng tic bn mt n ci

ti bit bu tri trong du lm

khi ti lc ti mt mt ngi

tay thm hn nhnh la cn xun

ging ni m hn mt ma ngn

hi th mn hn ma lc rc

tc nu n hn ma lm thm

ti khng cho php ti lng cm

ti ht cho tan nhng m thm

nhng gi, chim, hoa ang p li

thi

tri tim ti rc mm

non ti hn nh nhng ngy qua

ni nh tr ra sng hin ha

v nh phm ci ai trong tro

t nhin ti nh ting ci ra

Yu nghim tc

khng yu nghim tc c

rng ti hng bit bao ch l yu

yu khng ni cng phi liu

yu cho hn km t nhiu anh em

yu cho n bt nhp nhm

c cm n mi ch thm ph sung

yu cho bt bt quay cung

yu cho ci l thung lung trn ra

yu cho n tr ci gi

cho th lc bt cng l th in

cho th in cng du hin

ngm trng xong lic bc tin m khinh

yu cho ci mt b mnh

ci tim bit ht tnh tnh tnh tang

yu cn ci ci a mang

son dm mm c n lng trc khi

yu cho bit ci nhu m

ngm nhau ci h ci h, no cm

yu cho ci m bit thm

ci rng bit nh tc chm qua vai

yu cho nhng o hoa nhi

mong manh cm ph hoi ch kia

khc cho ra khc, ka

m au cng c ci tha bn n

yu cho th cng thnh vn

cm ca cm cu, cn nhn, li xin

n em mt a si dn

lang thang em gi m mn bt anh

m thi, chng vi lm lnh

gin nhau mc ru xanh y nh

trt chn, anh ng, i d

chao i nc mt nng l nng cha

ngt bi hn nc ct da!

i chao, lm ngut: “anh la ti sao!”

kh thi, hng xm, thi no

ai em o rch ra ro tha phi

hai tay nng bt cm mi

em xi bt cht nhi c khng?

nh hi em cha c chng

hi th c mm n hng c mi

bit l thi th khc ri

nhng sao thi y, sao ti nh nng

nh khi nng bc xung hng

lt qua ph qu, nh nhng chp mi

nng yu ti bi l g

ho ra l ti lm l, d nui!

nng nui ti n chn mui

trng lm cnh cho rui n bu?

anh no c th u

chng qua l ghp my cu cho vn

nh bn chn, nh bn chn

au ri li n cn bp xoa

ngy mai kho st gi hoa

c mua mt n gi l gi n

m i, ci ming li hn

hm rng li sp do n ti nghe

v! i! mt la c m

no anh c ru c ch u c

a thi, i, oi, h h

th anh bo lm th thi m

ka, sao em y anh ra

, anh ha, nhng m ! thi!

nam nhi ni phi gi li

du em c mi c mi cng khng!

nhng ny, gi mt trin sng

cho anh thm nh, m hng, pht thi

C gi Ty

c gi Ty i em rt Ty

Ty trong tc nng trong mi gy

Ty c trong ti trong tri t

va gp em mun hn ngay

c gi Ty i em rt Ta

nhn ti e p rt chi l

v khi gp mt y “en ti”

em vi quay u mun lnh xa

Mt ngy

ri mt ngy ta rn rn ln ln

khng ai bit ta cng khng hay bit

cuc sng ni cht cht vng dy xit

ta cho mnh t xu t do

ta tch mnh giy lt khi u lo

m toang ci th ni bun cm nng

khi ta nhn vo i bn tay trng

ta thy mnh mnh m sch trong

ta thy mnh vt thot khi ru phong

v tm li nhng nim tin mt

v tm li nhng iu chn tht nht

v tri tim

ri mt ngy ta c s lng im

nh nch l ca mnh khc khch

ta mun sng nh mt ngi c ch

trong mt ngy ta tr li i ta

Vm sng

ti mun ngm khun mt em

ca sng gia kinh thnh bng ti

ti nh k ti sm hi

c cht nng hng n x ca bnh minh

hnh phc v ni au

khun mt em khng ti hin

nhng s vn c trong ti tan bin

chng hiu v sao

gi lc ny ti nm di ngn ao

c ngm em tro nc mt

dng mu phun s hoi trong vt

mu tnh yu

khun mt em

l cm hng cho cha tri to nn nh sng

ti l Leonardo de Vinci chong vng

ka Monalisa

cho ti lm ha mi nh

hoan ca

nhng v khc tri tim mch nc

d hng v mt ti try xc

v xanh xao

th c sao

du ma l git hoa o

cng ng hoen m hng ngo trng trong

N ci thu

mt ngy gi ma thu tp lm ma ng

ch h lnh nhng tri tim vn lnh

khng nhn c ting sa hoa run r

ngh thong qua k c ngo thm

n ci em nh hoa sa va m

ti chng mun gii thch thm g na

n ci em nh dng sng hoa sa

nh bn tay hoa sa n ci em

n ci em nh ban mai trm m mn m

nh tri trong chan nng ln sng bng

nh git mi g ca i mt khp

nh hng trng cho ring mnh ti

n ci em nh gi t qut m ln mi

vy ra t tri ngt ngo n th

ti nh tr th gia vng tay bng b

tng nhp tim kt mt luynh loang

n ci em nh mn ma mc ln t ngn i hoang

mt vn nng r mi lt tht

ti rc rch qua tng lung vui ang cun ln rn r trong vn m nhn gian

ni mt ngy gi ma thu tp lm ma xun

Th tnh cho cuc sng

ti yu em lm em nh

gip m dn hng by ra c ban mai

ti yu ch lm ngi m

gnh gia nh trn mm mi i vai

con yu ng lm ng c

do khp ph phng cho do li i chn

i mt lp lnh mu cuc sng

sao con thm c nh ng

ti yu anh lm ngi th

xy t cho i, ai xy t cho anh?

anh ng gia tri hun ht gi

cn bo no x c ngc phong phanh?

ti yu anh lm ngi t

nhng lc anh bun, nhng lc anh au

khi anh trn tr, anh n hn

gieo li cuc i ln nhng lung xanh rau

ti thng anh lm ngi say ru

xin li anh, ti chng th yu

hay th ngi xung

ti v anh tr chuyn

bit u anh c th gip ti nhiu

ti thng c lm c gi nhy

nhng lc thu lu ngi

khi thuc o thn kinh

hay c th lau son xo phn

nu nh c cn c mt gia nh

hay dng hin tnh thng cho nhng m ci tr

nu nh c cn bit hy sinh

ti thng bc lm ngi hng xm

bc kht khe vi i nhng ti bit

bc ti thn

hay bc th nui mt con cn nh

n bit thng yu v cng bit n cn

ta thng mi lm d lun

ta bit mi di r cng ti mi au

nhng ta cm mi c cn

nhng con ngi mun sng cho nhau

Khng yu sao em li…

khng yu sao em li

trong tim thong mt bng hng

khng yu sao em chng cn

ma xun v li ma ng

khng yu sao em cm lc

tm n lau li gng m

khng yu sao em vi tc

mt mnh len ln

vit tnh th

khng yu sao em chng p

mui say kht mu tay ng

khng yu sao em m ca

cho nng

trong lng

tan ra

khng yu sao em li

tim ti reo mi th ny

khng yu ti?

thi

nh vy

nhng em

ng khp

bn tay

Ma thu

ma thu v trn chic o bc mu ca anh ti

mi hoa sa quyn mi vi nng m

trong nhng git m hi lm tm

nhng ht ma tung bi mong manh

ti ng ngng khi m vut tc anh

trong mt m

c ma thu lng khc

anh mm ci

n ci khng mt nhc

ti ngonh i v gp mt ma thu

anh ng yn trong ting l kh ru

gi se li vt nhn ni khe mt

ti bng hiu sao thu bun hiu ht

cho tm hn ai ny cng sch trong

anh dy ri

mm cm by xong

ti ly nc ma thu cho anh ra

c nh rng ln khi b v bn ca

thu nhp nhnh ci trn mi tc vng sng

Xem thêm:  Tất tần tật 111 bài thơ chế tình yêu đầy ấn tượng sâu sắc nhất

Sng v hoa

c cn phi u sng

gia thin v c khng

mt khi ci c khc

nu c tng hoa hng

c cn phi ct tit

nhng k cn mu khng

mt khi mu bit si

nhng tm hn ma ng

c cn phi tranh u

cho cuc sng ny khng

bn , cn, cn lm

mt khi bn ni KHNG

Ma ngt

cn ma ngt qu ma mt qu

do nhc trn mun phm l ngn

him hoi nhng ln ma rn r

nh hn ti mi ca nhn dn

ung mt ca ma ti mun khc

ti yu cuc sng

ng th ri

ti yu nhng ngi yu cuc sng

nhng ngi ang sng yu ti

ti mun ni vi em, em

rng ti ang sng sng rt Ngi

ti khng hn nht khng c c

c cn ti cn bt mu ti?

em hy nm tay ti em nh

ng bao gi bt ti di lng

v em cng th em yu nh

ng bao gi ho mt trng trong

v bn ca ti i bn nh

ng cung khi phi sng long ong

nu ti cn sng ti cn n

ni no cn c nhng ngi mong

du ti khng phi l sng ng

nhng nu bn au vt roi ln

ti s x ln nh s t

gm cho long c l th sn

bn nh ng th dai cuc sng

vt thng ca bn s chm lnh

xin chu n au thm mt cht

mi ngi gp mt cnh tay xanh

v

trc khi ti b v

xin “trng tri” li vi cu v :

nu l tin ti xin th

khng ai sng ch na u

nu ti lm kip nga tru

cng xin hc tri ru cng ho

c ai hc vi ti no

gy sng vn hc, ng bo ta i

ng bo ta i ta i

ta em xy li cuc i cho nhau

ng bo ta nh cng au

hm nay v nhng mai sau cng ci

chm cha ci thi bing li

chm cha ci thi tnh ngi v mo

chm cho ci thi v lo

chm cha ci thi reo h tht sung

hy yu cuc sng in cung

ging ln i nhng hi chung bi m

bng tim bng mu bng th

bng tay trng bng n s lng mnh

bng bao dung bng hy sinh

gp cng gp ca gp tnh. Vy thi

chut ch ch kh rng hi

kh ta lin p: “Bit ri. B qua

xin tng anh chut b hoa”

chut ta sng su, khc o: “Sorry”

ngi ta sng bi l g

th tha-n hn, t bi-mm lng

ti yu ngi lc trng trong

c khi vn c hng mong ng v

ti yu c nhng anh h

v ti yu c nhng ngh lng cm

yu nhng chng yu nhm

ht hi cao ngo him thm n hn

ti yu ngi lm t en

ti khinh nhng k hi men ngp mm

ti yu nhng ging m m

ti khinh li do ngt m pht nn

trn i cn l c n

ngha l cn k bm trn n tn

trn i cn k d man

ngha l cn k bng quan vi i

trn i cn k ht hi

ngha l cn k bung li, so mn

trn i cn k ho hon

ngha l cn k bo trn ti tham

kh chi gia ni v lm

mt khi lng chng ham sng tha

D Trng u phi thn la

mt khi lp b phng nga bo dng

ank u phi cn nng

mt khi chy si hng nhn gian

lm sao sng c an nhn

mt khi diu qu tng n bu quanh?

lm sao ci ngm trng thanh

mt khi con tr ti xanh l ng?

cao siu ri cng tm thng

mt khi tt tnh thng ngm ngm

thp ln l sng ti om

trc khi mu chy lm nhn gian

Cho ring ti

hoc ti cht hoc l ti bt t

ti vit ring mt li sm cho mnh

khi bt u l mm sng

mi c b v khng Linh?

ti mun vit cho xong

cho xong ht au bun i

Nguyn Th Hong Linh l mt cy bt tr ca nn th ca Vit Nam. Nh th ny c s yu thch v sn n mnh m ca c gi yu th. anh lun c nhng i mi trong th him c. ng hnh cng Baithohay.com theo di nhng bi vit n tng hn na cc bn nh!

Xem Thm:Nguyn Th Hong Linh cng trn b nhng thi phm n tng phn 4

Theo Baithohay.com