Top 10 Bài Thơ Nhớ Người Yêu Nơi Phương Xa Của Con Gái

0
Top 10 Bài Thơ Nhớ Người Yêu Nơi Phương Xa Của Con Gái

Chm th tnh nh ngi yu ni phng xa ca con gi. Khi yu th tm tr con gi lc no cng thy nh ngi yu c bit l nhng bn gi c ngi yu xa. Hnh bng ca ngi y lc no cng xut hin trong tm tr. Vi nhng bi th nh ngi yu m chng ti gii thiu sau y chc chn s gip bn d dng chia s ni nim ca mnh cho ngi y.

Hy cng tham kho v ng qun gi cho ngi y c c th hiu c ni nim nh thng mong ngng ca bn nh!

1. Bi th: n ci ni nh (tc gi: Ho Nguyn)

Em vn bit mnh xa ngn dm
m bun gi gm vo th
Nhiu khi l chy hoen m
Nh anh ch bit mng m ho huyn

Anh c hiu tnh duyn vn v
Khin cho mnh au kh lm khng?
Su au nghn ng trong lng
Bi bao th hn ch mong mt ri

i cch tr su ri ng mi
Bit xa ri nhng phi lm sao..?
Nhn nhau mt l tun tro
Phi qun ngi hi? D bao ngha tnh

Anh vn ch lm thinh chng ni
C bit rng ?em hi m au
Ngi y vi ni u su
Bng nghe mn cht t u to thnh

Bao k nim ngy xanh mt
Ngh li ri thy tht xt xa
Mnh em lng ngm trng t
Gm thm khong cch tnh ta ho mn!

<h2Th nh ngi yu c nh anh (tc gi: Ho Trn)

Nh anh em gi vo th

Gi thng gi c ngn ng trong lng
Tri chiu ai th nh mong
Em gom si nng v hong ni nim

Gn nhau cm thy bnh thng
Vng nhau mi thy vn vng trong lng
Du nim thng nh mnh mng

Vo thu xanh bic, vo hng chn my

Lc gn thng nh u y..?
Khi xa mi bit i ny c anh
m nm thao thc nm canh
Vn th em vit, tng dnh mnh i

3. Ni nh trong m (tc gi: Hnh Nguyn)

Em yu anh sao cn co ni nh
Nh tht nhiu khc khoi mi m thu
nhiu ln em thao thc tht lu
ln tm tht su trong ni nh

Xem thêm:  Bài thơ Con Tim Đau (Dương Hoàng)

C nhng m em cun mnh trn tr
Hoang hoi tm hi th m nng xa
Tnh yu anh nh cn gi ban tra
Thong qua ri mnh em ni nh

Em v anh hai a hai b
Dng sng nh sao m di rng th
Em giang tay nhng sao m khng xu
Ni nh anh trn tr n chi vi.

Nu bit yu m au kh ngi i
Th em nguyn c i xin c l
Mt mnh em xin lng l n ci
khi u su, khi nh ngi i!

4. m Khuya nh anh (tc gi: Lin Phm)

m yn tnh em thy lng tru nng
Trong tim em su m bng hnh anh
Ht sng ri ng trn tn l xanh
Nh ng cm cng em nim thng nh

Anh v em hai phng tri cch tr
C duyn n nn gp g yu thng
Nh ti anh thn thc c m trng
Trong tim em vn vng tnh xa thm

Anh bit khng? Em nh anh nhiu lm
Nh cn co, da dit trong tim
Chc gi ny anh yu ng yn

Hay thao thc m chm trong ni nh?

Em ch c mnh bn nhau mun thu
Du bit rng ta cch xa nhau
Nhng ngt ngo m ta gi trao
Lu gi mi khng phai mu anh nh?

Mt mnh em trong m khuya vng v
Nh ti anh em khe kh gi tn
Bao k nim em khc mi trong tim
Anh phng xa, em tm trong nim nh!

5. Nh ( Phm Hi ng)

Trng m ri xung d cu

Ngn ngang ni nh l su ti t
Anh i, do cha v
B trng cng vi cu th ti em?!

Gi a si nh vo m
Si thng li ni nim ch trng
Ngi i, cch my ni sng
Mt mng sng nc mnh mng ni bun!

Trng treo hiu ht ho hon
Cn em tm d mi mn mong ai
Hoa o th ch nhnh mai
Thng cho b ging vn hoi i trng

Xem thêm:  Top 13 Bài thơ hay viết về khoảnh khắc giao mùa xuân hạ

Phi chng xa mt cch lng
Phn hoa hi ngi khng mun v?
C cn nh mnh trng qu
Mnh em gi chic t b hm hiu!./.

6. Lng thm (Dip Ly)

m chp chng tng ni nh vy quanh

Em thao thc m v anh phng
Mnh tnh ring ngp trn trong ma gi
Cn bo lng m ng but hn n.

Hai phng tri ai ang nh nhiu hn
Ai nut l ti hn nghe tim v
Ai ang nghe na hn au nc n
Ai th di lm rn v mn m?

Canh khuya bun nhn chic bng bun thm
Cn gi kh lay rm nghe tm s
Trang th i ch duyn an ch n
m sp tn sao cn i vng trng?

on ng trn thm lng mi bc chn
Chiu a nng bng khung ngn nui tic
Du yu i ngy xanh xa bin bit
Gic m tnh khng bit s v u?

7. Ting yu (Quyn Nguyn)

Ting yu ai th u mi

cho ti mt mt i qun

Nh anh ra ngng bn thm

Anh ni xa vng mi mm trao aiNh anh ni nh thm di

Anh gi xy mng trang i bn ai

Cn em th mi yu ngi

Mt mnh l bng gia i n ci..

8. Tnh xa (Phng Tm)

Em ang sng hay l ang tn ti???

M mi ngy li cm thy chnh chao
Ni nh anh nh sng bin tht go
C tro dng trong lng cao cht ngt

Em vn bit yu xa l bun nht
L mi mn l thp thm lo u
L nim vui l c nhng u su
L hnh phc ngp trong mu hy vng

Nhng lng em, em lun m lun mng
c mt ln tha khong trng kht khao
c bn anh trong cm xc dng tro
Nguyn gom ht cho mt ln yu m!!!

9. Nh ngi yu (Nguyn Th Lin)

Anh c bit em yu anh nhiu lm

Lc m v thm thm ni nh nhung
Gi heo may m sao qu lnh lng
n ai gy, tng cung bun th thm

Xem thêm:  Bài thơ Muốn Nói – Nhà thơ Hồng Giang

Em rt s nhng chiu ma m m
Khng c anh em cm thy c n
Mun c anh nn n lc em hn
V si m khi cn ma va ti.

Nh anh lmTht nhiu ngi yu hi!
V au bun cng bi qu yu anh
Tnh yu i! Sao chng cht ngt lnh
M c mi mong manh nh sp v.

Xin ng duyn i mnh dang d
Sut i ny ta nh mi v nhau
D hoa kia c i sc thay mu
Tnh ta vn trc sau khng phai nht

m tr gic nghe lng bun man mc
Bn nh ai ting nhc c du dng
Mt mnh em thao thc gia m trng
Mang ni nh nim thng no ai bit!

Tnh ta , mun i cu bt dit!
m thu di em vit nhng vn th
Gi v anh ni chn y xa m
Bao ngy thng c m cn xa qu.

Tri sng m cn ma r r
Gi tng hi but gi c tm can
Ni nh nhung dng ln mt l trn
Bao c vng cha chan m cha t.

Ngoi tri vn lnh lng cn ma gi
ni no anh c hiu lng em..???

10. Em bit phi lm sao (Phng Tm)

Em phi lm sao cho vi ni nh?!
Mi chiu bung chn b ng li v
Hai a mnh cch bit sn kh
Tri tim lnh thm vai k nc n

Em phi lm sao cho vi ni nh?!
m th thnh, ph rc r n ging
Ch mnh em vi gc nh bng khung
M anh n.lng lng ha nhp th

Em phi lm sao cho vi ni nh?!
T trong lng sao kh g vn vng
Em mong ch ngy ta bc chung ng
M e thn.lm m hng chn

Anh yu i sao cn ni xa ?!
V i anh cho tim nh p cng!!!

Nhng bi th trn tht hay ng khng no, chc chn khi c nhng bi th ny ngi y ca bn s hiu c nhng ni nim ang cht cha trong lng bn. Thng xuyn vo Baithohay.com tham kho nhiu bi th hay na nh!

Theo Baithohay.com