Lỡ bước sang ngang – Nguyễn Bính

0
Lỡ bước sang ngang – Nguyễn Bính

1
Em i! Em li nh
Vn du em n, m gi em thng
M gi mt nng hai sng
Ch i mt bc trm ng xt xa
Cy em, em li nh
Vn du em n, m gi em thng

Hm nay xc pho y ng
Ngy mai khi pho cn vng khp lng
Chuyn ny ch bc sang ngang
L tan v gic mng vng t y
Ru hng em ung cho say
Vui cng ch mt vi giy cui cng
Ri y sng gi ngang sng
y thuyn hn, ch lo khng ti b
Miu thing vng kn ngi th
Nh hng khi lnh ch nh cy em
m qua l trng ba m
Ch thng ch kip con chim la n
Mt vai gnh ly giang san
Mt vai na gnh mun vn nh thng
Mt qung tc ri t vng
Em cn cho ch lc gng lm g!
Mt ln ny bc ra i
L khng hn mt ln v na u
Cch my mi con sng su
V trm ngn vn nhp cu chnh vnh
Cng l thi cng l nh
Sang sng l bc ring mnh ch sao?
Tui son nht thm phai o
y thuyn hn, c bit bao nhiu ngi!
Em ng khc na em i!
Du sao th s ri, nghe em!
Mt i by ni ba chm
Trm cay nghn ng con tim ho dn
D em thng ch mi phn
Cng khng ngn ni mt ln ch i

Ch ti nc mt m a
Cho hai h i v nh ai
M trng theo, m th di
Dy pho bng vang tri n ran
Ti ra ng tn u lng
Ngi trng theo ch khut ngn du tha

2
Tri ma t o lm g?
Nm mi by tui ch i ly chng
Ngi ta pho ru hng
M trn hn ch mt vng hoa tang
Ln u ch bc sang ngang
Tui son sng nc giang cha tng
nh em nh m thng
Ba gian trng, mt mnh vn xc x
M ngi bn ci xe t
Thi thng nhc: - Ch my gi ra sao?

Ch by gi ni th no?
Bm tin khi lc vo vn hoang
Ch t l bc sang ngang
Tri dng bo gia trng giang lt thuyn
Xui dng nc chy lin min
a thn th ch ti min au thng
Mi nm gi hn bn ging
Mi nm nc mt ba thng thay canh
Mi nm a m mt mnh
o su chn cht mi tnh u tin
Mi nm lng lnh nh tin
Tim i ht mu m duyn khng v

Nhng em i! Mt m h
Hoa xoan n, xc con ve hon hn
Dng chn trn bn sng bun
Nh ngh s tng cn chuyn sang
oi thng thn ch l lng
oi thng phn ch d dang nhng ngy
Ri ri ch ni sao y?
Em i! ni nh cu ny vi em
Th ri mu tr v tim
Duyn lm lnh ch duyn tm v mi
Ch nay lng m li ri
Mi tnh cht c ngi hi sinh
Ch t dan du vi tnh
i ti nh bui bnh minh nm vng
Tim ai khc mt ch nng
M tim ch mt ch chng khc theo
Nhng yu ch m yu
Ch cn dm c mt iu g hn
Mt lm hai l keo sn
Mong g gn li phm n ngang cung
Ri m kia l rng rng
Tin a ngi y sang sng, ch v
Thng ngy qua ca bung the
Ch ngi nht cnh hoa l cui ma

3
p mt vo hai bn tay
Ch ti khc sut ba ngy ba m
nh mu tr v tim
Nhng khn buc ni cnh chim giang h
Ngi i xy dng c
Ch v ging c nm m thanh xun
Ngi i khoc o phong trn
Ch v may o lim dn nh thng
Hn trinh m cht chn ging
cng ch khc on trng th ngy
Nm xa m y ging ny
Nghin rng nhm mt cau my cc cha?
Th l tn mt gic m
Th l c mt bi th no nng
Tui son m mi hng
Bc chn v n nh chng l thi
m qua ma gi y gii
M trong hn ch c ngi i qua
Em v thng ly m gi
ng mong ngng ch na m ung cng
Ch gi sng cng bng khng
Coi nh ch ngang sng m

Xem thêm:  Bâng quơ - Nguyễn Bình Phương

1939