Chỉ là vậy thôi! – Ngô Chí Trung

0
Chỉ là vậy thôi! – Ngô Chí Trung

Chỉ là gió bay

vàng đá đã phai nhạt rồi

Thôi đừng nhắc chuyện

Xem như chót lưỡi đầu môi ỡm ờ.

 

Chỉ là tàn một

Thoáng mộng cũng tan

Đốt buồn tro than

Dấu xưa còn đọng vết tàn tích đau.

 

Chỉ là hư ảo cho nhau

Bóng mây loáng trận mưa rào qua sân

Ngày xưa xa chẳng còn gần

Giọt ân cũng lần lượt ngưng

 

Chỉ là kẻ lạ

Đường ngác ngơ chưng hửng nhìn

Đời còn trải nắng lung linh

Hong hơ gói lại chút tình mong manh.

 

Một khi lá đã lìa cành

Mong chi nguồn nhựa nuôi xanh ngọn chồi.

Chỉ là cau héo trầu ôi

Chút hương tình cũ cũng vồi vội xa.

 

Tưởng rằng đẹp mộng hoàng hoa

Nào hay

chỉ là vậy thôi!


Xem thêm:  Tháng 12 về - Nguyễn Thành