Gọi – Hữu Việt

0
Gọi – Hữu Việt

Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ…
Có một
Gọi là
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho đầu
Có một bể dâu
Cho lòng bớt tủi
Có một
Gọi là mất nhau
Có một
Đã thành


Xem thêm:  Nhà thơ Nồng Nàn Phố và trọn bộ tập thơ Yêu Lần Nào Cũng Đau đặc sắc nhất