Tự tình tháng bảy – Hạ Lan Anh

0
Tự tình tháng bảy – Hạ Lan Anh

rồi thương nhớ lắm người ơi.
vẫn cứ trôi sao vội vã.
Bóng hình anh mà như lạ.
Kỉ niệm về chẳng thể nguôi.

Tháng bảy rồi kỉ niệm vẫn đầy vơi.
Yêu thương cũng đã xa tầm tay với.
Tình chúng ta giờ đây chia hai lối.
Duyên không thành khắc khoải niềm nhớ ai.

Tháng bảy rồi hiu hắt hạt mưa bay.
Tự hỏi lòng ai còn quên hay nhớ.
Cuộc đời vẫn còn bao nhiêu chắc trở.
gì khi kẻ ở người đi.

Tháng bảy rồi nước mắt lại chia ly.
Cầu Ô Thước xa xôi sao .
Sông Ngân Hà người đi giờ .
Mối chân tình em biết gửi vào đâu?

Tháng bảy rồi trời cũng đổ mưa Ngâu.
Em xuống phố mắt giăng sầu hẹn ước.
Không có anh chân cũng chẳng muốn bước.
Hạ đương nồng phượng nát cánh dưới mưa.

Tháng bảy rồi tự tình lại lối xưa.
Để anh cài bông hoa tím.
Cho như tắt lịm.
Tim vẫn hòa điệp khúc tháng bảy Ngâu.


Xem thêm:  Xuân về - Chuyên Tạ