Tháng mười hai – Bằng Lăng Tím

0
Tháng mười hai – Bằng Lăng Tím

Thng mi hai rt ngt ca tht da
Sng tri nh c g lim dim ng
Bao hoi nim cn vn nguyn ni c
Cy trong vn e p n chi xinh

Thng mi hai ng nhn gi tm tnh
Ma gi lnh lng mnh thm nhung nh
Noel ti bng tuyt ua nhau n
Trng mt mu em c ng vn hoa

Thng mi hai mun nh nn chan ha
Chung thnh l ngn nga cng ting nhc
Li cu nguyn nghe m bun man mc
Hng thng gi trm mc ng bn nhau

Thng mi hai lp lnh sc n mu
an gic mng trao tnh u hnh phc
Tim thp laha nhp chung ro rc
ng sp tn thn thc nh ma xa

Thng mi hai vit tip bn tnh ca
V ngi lnh ngoi khi xa gi o
Gia sng gi vt nghn trng dng bo
Xanh bin tri.xanh mu o thn thng

Thng mi hai sp ht mt nm trng
Nghe khc ht yu thng vang vng mi
ng qua nhxun m nng tr li
Nng ti hng nh tri khp min qu.


Xem thêm:  Tháng tư về - Minh Anh