Giấc mơ hồng – Lê Hải Châu

0
Giấc mơ hồng – Lê Hải Châu

Em mừng đã hết Cô vi

, em đi Chợ Viềng

Rét còn gờn gợn

Em mua váy mới, mua kiềng đeo tai

Xuân sang ngày rộng tháng dài

Lúa chiêm đã cấy, luống khoai đã vồng

Gặp ngày chính chợ người đông

Áo xiêm xúng xính phấn hồng

Mừng nhau đã hết dịch rồi

Ríu ran tiếng nói tiếng cười thiết tha

tỉnh dậy nhìn ra

Tiếc thay đẹp thế, chỉ là .

./.


Xem thêm:  Rau má quê tôi - Cao Nghiêm