Huyền thoại quán – Nguyễn Thị Anh Đào

0
Huyền thoại quán – Nguyễn Thị Anh Đào

Anh xa rồi. Phố nhỏ còn ai ?

Bài hát cũ. Hát hoài sao vẫn lạ ?

Quán . Nhạc giờ da diết quá !

Giọt nước nào làm cả cuộc ly tan ?

Quán vắng anh. Điệu nhạc bỗng dở dang.

Bài hát cũ… chưa xong. Đàn đã đứt.

Anh đi rồi. xưa cũng mất.

tình… vụt tắt giữa .

Lối cũ em về không có kẻ đi chung.

Đường bỗng rộng, bỗng dài hơn thủa trước.

Đêm không có người đưa rước

Mình tự đón mình trong mỗi bước .

Giọt nước muộn màng làm tàn cuộc ly tan

Bài hát cũ thành dở dang .

Quán vắng anh quán giờ thành huyền thoại

Huyền thoại anh đi không bao giờ.


Xem thêm:  Trang nhật ký - Dương Hoàng