Huyền thoại quán – Nguyễn Thị Anh Đào

0
Huyền thoại quán – Nguyễn Thị Anh Đào

Anh xa rồi. Phố nhỏ còn ai ?

Bài hát cũ. Hát hoài sao vẫn lạ ?

Quán vắng anh. Nhạc giờ da diết quá !

Giọt nước nào làm cả cuộc ly tan ?

Quán vắng anh. Điệu nhạc bỗng dở dang.

Bài hát cũ… chưa xong. Đàn đã đứt.

Anh đi rồi. Tình yêu xưa cũng mất.

Ngọn lửa tình… vụt tắt giữa mùa đông.

Lối cũ em về không có kẻ đi chung.

Đường bỗng rộng, bỗng dài hơn thủa trước.

Đêm bơ vơ không có người đưa rước

Mình tự đón mình trong mỗi bước lang thang.

Giọt nước muộn màng làm tàn cuộc ly tan

Bài hát cũ thành dở dang mãi mãi.

Quán vắng anh quán giờ thành huyền thoại

Huyền thoại anh đi không trở lại bao giờ.


Xem thêm:  Chào tháng 3 - Thanh Hùng