Một cánh chim bay – Nguyễn Thành Sáng

0
Một cánh chim bay – Nguyễn Thành Sáng

MT CNH CHIM BAY

Bin sng gn bun nhp tri tim
M treo thm thm cui trng dng
Tri kia thp thong, dn tri n
Vin x t nay di bc ng…

Mt dy en di tn chn tha
Cnh thuyn hng thng c ln ra
Tng cn nhp nh lay gan rut
B li sau lng x s nh

Gi thi ngang tai ting vt v
M mng nm thng nhng chiu thu
u hiu len li vo ma lnh
Theo tht hn sng, cun mt m

Thi ri! Gi li mnh tnh qu
Ph ch, con ng, chui bc i
N thm, mi hng, trng bn mng
Dng sng, nhchng cn chi

Ri y di bng hong hn
Khch l phng ny nh vn vng
Khc khoi, d su, ang lng thng
Nim thng, ni nh vt bin cng

Hay sc ho hoa cho ngp y
y i phiu bt n gn y
Chp ln cho khut bu xa c
nhc, cung n th gi my

V sao vn sn li khng mng
Lm cnh l lng vn dm tang
Phong v chp chng, chim l th
Tm vng nh t no xa xm?.

Thng 6/2016
Nht Lang
(Nguyn Thnh Sng)


Xem thêm:  Tháng tám mùa thu - Sen Hồng