Gia đình yêu thương – Bằng Lăng Tím

0
Gia đình yêu thương – Bằng Lăng Tím

Một mẹ
Ôm ấp
Lời thương khàng khẽ
Dạy con bao điều

Cha là ngọn đuốc
Soi bước đường dài
Đò con tới bến

Con trang sách nhỏ
Trong trắng
Mẹ là trăng tỏ
Cha là vầng mây


Dành cả
Mùa thu vàng rực
Lời ru giấc tròn

Mái ấm gia đình
Đậm tình
Tia nắng
con vẽ

^^Viết nhân ngày gia đình Việt Nam, mến chúc cộng đồng bạn yêu thơ an lành, hạnh phúc^^


Xem thêm:  Bài thơ Ước Vọng (Thu Hà): Niềm hy vọng giữa trăm đường ngổn ngang