Thơ vui dạy chồng – Vũ Thắm

0
Thơ vui dạy chồng – Vũ Thắm

Tht l qu lm lo chng
Gi ri cn mun o bng na ?!
Ni cho m bit ng h
Ko sau li bo b s t gm

Ngy xa b cng y mm
Ba vng y n km phn cht no
Ch v b ly ng vo
Sinh nm by a n nho nt tan

Gi th nhan sc phai tn
ng cn tnh chuyn b hoang y
B ni ng bit nha
ng chc in tit l b xung tay

Ch xin ng ci iu cy
em v treo bp cho y khi nung
Khi ng bo b hung
Nh vy l vn cm chng nha

ng hng em ht tin nh
em m cho ci con Na u ng
Ba i nh n bun hng
ng dnh vo n ch phng si a

Khn hn th hy trnh xa
Ko ri nhanh chng a ma ra ng
M mt ln ng m trng
Ba vng ca n ton “mng” thi

ng tng s d git l
ng vo li v con b si cn
B y tuy c hng tn
Nhng m n tht cn hn bm bng

Ba vng ta chng phi “mng”
Vn cn sc cho ng ti bi
Ni m ng chng nghe li
Th ng s bit tay ti th no

ng hng c vng vt ro
Ti m tung “chng” cn phao bay lin.


Xem thêm:  Thơ tặng thầy Vật lý