Em đã sai rồi – Nguyễn Thành Sáng

0
Em đã sai rồi – Nguyễn Thành Sáng

EM SAI RI

Lan i! Hy khc tht nhiu i
Cho nh su au v mng th
Mt thu trng vng soi sui bic
Ng u mt sm chng cn chi…

Em nt tm hn theo thng nm
Bao ln khc hn di khung xanh
Ho hon, vng v chm hiu qunh
Sut mi thi gian bng nguyt tn

i mt cuc i my xm ph
Bu tri l c sc vng thu
L kh ri rng vn hoang vng
Bn pha bao quanh dy mt m

Hn ng bng sut chui di
L lng kh cn bi hoi ai
Con tim xa tr ngn lai lng
Gi chng cn chi nhp p ny…

Anh hiu em bun, em kh au
Lm khi thao thc di canh thu
Nh nhung d vng, thi hoa mng
Bun b m thm cuc b du

Phi chi ngy y ng im lng
S v trng thanh, r nh tn
Khp kn ni nim, xui nh mnh
hn vi nghn li cho anh

Em sai ri em bit khng
nh vng lun mi sc thanh trong
Du my ging ph, vi thn ngc
C x g u mt tc lng.

Thng 6/2016
Nht Lang
(Nguyn Thnh Sng)


Xem thêm:  Đan áo cho chồng - T.T.Kh.