Em đã sai rồi – Nguyễn Thành Sáng

0
Em đã sai rồi – Nguyễn Thành Sáng

EM ĐÃ SAI RỒI

Lan ơi! Hãy khóc thật nhiều đi
Cho nhẹ sầu đau vỡ mộng thì
Một thuở trăng vàng soi suối biếc
Ngờ đâu một sớm chẳng còn chi…

Em nát theo
Bao lần khóc hận dưới khung xanh
Héo hon, vàng võ chìm hiu quạnh
Suốt mãi thời gian bóng nguyệt tàn

Đối mặt mây xám phủ
Bầu trời là cả sắc vàng thu
Lá khô rơi rụng vườn hoang vắng
Bốn phía bao quanh dãy mịt mù

Hồn đã suốt chuỗi dài
Lệ lòng khô cạn bởi hoài ai
xưa trẻ ngân lai láng
Giờ chẳng còn chi nhịp đập nầy…

Anh hiểu em buồn, em khổ đau
Lắm khi thao thức dưới canh thâu
, thời hoa mộng
Buồn bã cuộc bể dâu

Phải chi ngày ấy đừng
Sợ vỡ trăng thanh, rã ánh tàn
Khép kín nỗi niềm, xuôi định mệnh
Để hờn với nghẹn lại cho anh

Em đã sai rồi em biết không
Ánh vàng luôn mãi sắc thanh trong
Dẫu mây giăng phủ, vùi thân ngọc
Có xá gì đâu một tấc lòng.

Tháng 6/2016
Nhất Lang
()


Xem thêm:  Nhà thơ Hồng Thanh Quang và trọn bộ những trang thơ ấn tượng phần 4