Cuộc đời – Tạ Thăng Hùng

0
Cuộc đời – Tạ Thăng Hùng

Cùng chung mt bu tri
Và dc ngang trên mt t
My chc nm thng trm dài ngn
Sng yêu thng bit my cho va.

Có bao nm tui th
Có bao nm tui tr
Tui th hn nhiên vi nhng gì mi m
Quyn sách nhà trng nuôi nhng c m xa.

Bn bè vô t, vui v, chan hòa
Trong sáng quá nh mt t giy trng
Tui th qua êm m phng lng
K nim nng nàn vi hoa phng, mùa ve…

Ôi tui th, tui th
Khi ã xa ri, ngn ng nui tic
Nhng tui tr cng quá nhiu lu luyn
Thu yêu thng, khát vng vô vàn.

Nhng bui hn hò vng vc ánh trng
Gin di, ghen tuông, mt thi nông ni
Nhng cm xúc trào dâng, con tim bi ri
Bui ban u xao xuyn quá i thôi.

Tui tr, tng lai s nghip bi hi
Luôn phn u xây dng i no m
Ôi m c v nhng ngày hnh phúc
Cng mông lung trong muôn chuyn i thng.

Chuyn con cái m au, chuyn hc trng
Chuyn tin bc, chuyn này chuyn n
Nhng yêu thng, còn âu m mng na
Vng trng xanh bên ô ca ting àn…

Bit bao ln quên c thu sang
Quên khúc hát ngày xa ta vn hát
Quên c tui xuân, ri mt ngày tóc bc
Li âm thm thng nh tui hai mi.

Chuyn ca nhà è nng xung ôi vai
Ri chuyn các con làm n, ly chng, ly v
Và bnh tt, m au n hàng ngày nh mc n
My mi nm nh th mt cuc i.

Xem thêm:  Anh nhìn qua cửa sổ chiều nay - Thuỵ Anh

Ri mt ngày thong th do chi
mt ni xa xôi nào ai bit
Không còn ngh v cuc i tha thit
Có ánh trng vàng và khúc hát ngày xanh..