Nếu anh còn trẻ – Hoàng Cầm

1
Nếu anh còn trẻ – Hoàng Cầm

Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh

Nhưng em buộc sai duyên phận
Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng… năm cung mờ
Bao giờ em hết nợ Tầm dương?

Nếu có ngày mai anh trở gót
lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành nhạc phẩm Tình Cầm.


Xem thêm:  Thuở học trò - Mạc Phương Đình