Uống rượu tẩy trần – Lê Hải Châu

0
Uống rượu tẩy trần – Lê Hải Châu

Đầu năm uống tẩy trần
Chung chiêng dốc cả vào lòng
, thôi cũng gần xong
Nhẹ tênh gánh nợ tang bồng mà vui
Đắng cay, ,
Gập ghềnh đèo dốc, hên xui tháng ngày
Vay rồi trả, trả rồi vay
Cũng chưa đến nỗi đọa đầy tấm thân
Vít cong ống trúc rượu cần
Nín hơi uống hộ cả phần thế gian
Dăm ba câu chữ thơ gàn
Bá vai nhau, lệ ứa tràn bờ mi.
./.


Xem thêm:  Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Hoa Lư