Uống rượu tẩy trần – Lê Hải Châu

0
Uống rượu tẩy trần – Lê Hải Châu

u nm ung ru ty trn
Chung ching dc c ma xun vo lng
Cuc i, thi cng gn xong
Nh tnh gnh n tang bng m vui
ng cay, chua xt, ngt bi
Gp ghnh o dc, hn xui thng ngy
Vay ri tr, tr ri vay
Cng cha n ni a y tm thn
Vt cong ng trc ru cn
Nn hi ung h c phn th gian
Dm ba cu ch th gn
B vai nhau, l a trn b mi.
./.
L Hi Chu


Xem thêm:  Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Mỹ