Uống rượu tẩy trần – Lê Hải Châu

0
Uống rượu tẩy trần – Lê Hải Châu

Đầu năm uống rượu tẩy trần
Chung chiêng dốc cả mùa xuân vào lòng
Cuộc đời, thôi cũng gần xong
Nhẹ tênh gánh nợ tang bồng mà vui
Đắng cay, chua xót, ngọt bùi
Gập ghềnh đèo dốc, hên xui tháng ngày
Vay rồi trả, trả rồi vay
Cũng chưa đến nỗi đọa đầy tấm thân
Vít cong ống trúc rượu cần
Nín hơi uống hộ cả phần thế gian
Dăm ba câu chữ thơ gàn
Bá vai nhau, lệ ứa tràn bờ mi.
./.
Lê Hải Châu


Xem thêm:  Nhà thơ Thái Bá Tân và tuyển tập thơ dịch Baba Tahir