Tình khúc tháng ba – Thanh Hùng

0
Tình khúc tháng ba – Thanh Hùng

Xun trn v vo trong tit thng ba
Nng lp lnh m n hoa vn n
Nng ta sng cho mun mu rc r
Gi du dng nh tri khc giao ha

Xun du dng vn ng thng ba
Tht rn r ngi ta i try hi
u vn xn xao li ci ni
Chc ngy xun nm mi tht hin ha

Xun rn rng cn vng vn thng ba
Nh ip khc vang cu ca ngy tt
Ngi lu luyn nm tay nhau gi bit
Hn nm sau trong thi tit giao ma

Thng ba v s c bui tin a
Ngy xun phn tri hoa b ngn(*)
S nh mi mt ma xun ti tn
Lun xinh ti trn m thm em ci

Xun sp tn lng c thy chi vi
C quyn luyn vi nhng li nu gi
Hay vi v chia tay trong su nh
ngi i ngi li u bun

Xun s v vo ci rt cui ng
Nhng cha chc v thng ba nm c
nh n thng ba trong nhn nh
n khi no xun v thng ba

Tnh khc no s l mt cu ca
nh n xun thng ba quyn r.

Tp. HCM 2018
P T H
(*) Theo truyn thuyt hoa b ngn s n trc xun phn 3 ngy


Xem thêm:  Rét nàng Bân - Tế Hanh