Hương tháng ba – Đinh Thị Loan

0
Hương tháng ba – Đinh Thị Loan

Thng ba v ri anh c bit khng?
Hng bi thm em nh li hn c
Bn khung ca em ci trong chic lc
Gi cht hng thm cho ngi i xa

Gi n anh cht hng sc thng ba
Hoa bi trng tinh khi hng ngan ngt
Hoa gi nhc ni nh thng do dt
Lng anh hoi m p mi tnh qu

Thng ba v ri anh c bit khng?
Bng go n rp tri thng nh
Rt nng Bn lnh thm c trang th
Chic o nng an ri cha ai mc

Thng ba v sao anh vn lng thinh
Hoa xoan tm ri y trc ng
Nh gi nhc li yu ai ng
Cnh hoa vng trn tc em bung di

Thng ba v ri trong khc ht
i anh v ngm hng sc qu ta
Chm sa trng to hng trc hin nh
Nh tnh u mang hi th ma xun.

Kim Loan


Xem thêm:  Bài thơ cuối cùng viết cho mẹ - Văn Chung