Chào tháng tám – Vũ Xuân Hòe

0
Chào tháng tám – Vũ Xuân Hòe

về em còn nhớ hay không
Cả đất nước rợp cờ hồng cách mạng
Toàn dân nhất tề đứng lên theo Đảng
Làm cách mạng ta phá sạch xiềng gông.

Tháng Tám về em có nhớ hay không
Dân ta đang sống trong vòng nô lệ
Ta đứng lên phất cao cờ khởi nghĩa
Thoát dân nô lệ lầm than.

Ta hát vang mãi khúc hát khải hoàn
Vì đất nước bước sang trang sử mới
Ta bước tiếp trên đường ta đi tới
đang soi rọi phía trời xa.

Tháng Tám về ta hát khải hoàn ca
Mừng đất nước ta - Độc lập
Để hôm nay đây chúng ta có được
tự do, cơm áo đủ đầy.

Hãy cùng nhau ta hãy siết chặt tay
Để cùng nhau chung tay xây
Nào hãy nhau chúng ta cùng bước
phía trước đang chờ.


Xem thêm:  Tình tháng chín - Phạm Hương