Nắng tháng ba – Lê Hải Châu

0
Nắng tháng ba – Lê Hải Châu

Lửng lơ cái nắng giữa mùa

Chờ mưa cả tháng mà mưa hững hờ

Lúa đồng đang độ non tơ

Chờ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên

Xập xình tiếng nhạc làng bên

Cưới xin mùa dịch mất tiền mà lo

Giá hàng họ, giá phân tro

Kéo theo giá chợ cứ bò dần lên

F0, F1 nhiều thêm

Bạn bè thân hữu đành quên ngõ nhà

Trời ơi cái nắng tháng ba !

Nắng trong mùa dịch nghĩ mà buồn tênh.

./.

Lê Hải Châu


Xem thêm:  Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Chế Lan Viên