Ngụy biện – Tế Hanh

0
Ngụy biện – Tế Hanh

Em bo anh: “em khng yu anh na!”
Em nh lng, anh bit ni lm sao?
Nhng em i, em nn suy ngh li:
Khng c anh, em s mt dng no.

Khng c anh, em em i mt ngc
Sng long lanh so snh vi v sao,
Ai em v ln my cng mi tc?
Vng trn trong ai v vi tri cao?

Hm rng trng ht ci ra nh sng,
Ln mi son thi n nhng bng hoa.
Trn i m bnh minh khng t rng,
Trong ging vng khng c ting chim ca.

Ai s bo: “C ma xun hng sc
N tng bng trong mt pht em vui,
Khc nhc ni theo bc i du dt,
C ma thu trong dng iu bi ngi?

Khng c anh ri y em s mt
V thing ling vng ngc cng tiu tan;
Bc vi v khng lm rung tri t,
Mt l m khng m c khng gian.

V i em pht giy ai nhc nh?
Ai sng gim tng t kh, phn au?
V i em pht giy ai tng nh?
Ni bun chiu lnh lo nhng ngy sau.

Sao em khng, sao em khng cm thy
Mi tnh th rng ri ta trng sao
M n ni nhng li au n vy?
Khng c anh em mt n dng no…


Xem thêm:  Nhà anh - Dương Hoàng