Ngụy biện – Tế Hanh

0
Ngụy biện – Tế Hanh

Em bảo anh: “em không yêu anh nữa!”
Em , anh biết nói làm sao?
Nhưng em ơi, em nên lại:
Không có anh, em sẽ mất dường nào.

Không có anh, em đem đôi mắt ngọc
Sáng so sánh với vì sao,
Ai đem ví làn mây cùng mái tóc?
Vừng trán trong ai ví với trời cao?

Hàm răng trắng hết cười ra ánh sáng,
Làn môi son thôi nở những bông hoa.
Trên đôi má không tỏ rạng,
Trong giọng vàng không có tiếng chim ca.

Ai sẽ bảo: “Cả hương sắc
Nở tưng bừng trong một phút em vui,
Khúc nhạc nổi theo bước đi dìu dặt,
Cả trong dáng điệu bùi ngùi?

Không có anh rồi đây em sẽ mất
Vẻ vàng ngọc cũng tiêu tan;
Bước không làm rung trái đất,
Mặt lệ mờ không ám cả không gian.

Và đời em phút giây ai nhắc nhở?
Ai sống giùm từng tý khổ, phần đau?
Và đời em phút giây ai tưởng nhớ?
chiều những ngày sau.

Sao em không, sao em không cảm thấy
Mối tình thơ rộng rãi tựa trăng sao
Mà nỡ nói những lời vậy?
Không có anh em mất đến dường nào…


Xem thêm:  Bầu trời trong quả trứng - Xuân Quỳnh