Biển nhớ – Đỗ Trung Quân

0
Biển nhớ – Đỗ Trung Quân

Em ly ht ca anh nhng bui ti yn tnh
Nhng bui ti by gi sng bin trn vo nh
Em ly ca anh nhng tra m
Tra tri sc la chy trn hoa.

Em ly ht cha cho anh ni nh
Ni nh ba mi bn nm cng li – Nhn mi
Ni nh bin g n ng cht thnh ln thn
Gia m ng no cng thng tht – Em i!

Em ly ht ca anh nhng thng ngy hnh phc
Cha li cho anh gi lnh bn ma
Em vui v trong dng i vui v
Cha mt dng hiu qunh anh i…

, c ly ht, anh dnh cho em ht
Anh ch gi li ring nh mt khng li
Ch gi li bng hoa m no em ci trn mi tc
Cnh ch em ngi, gn gi m xa xi…

Em ly ht ca anh nhng thng ngy lng gi
Chung quanh anh ngp sng t lu ri
Bin ni no – bin trng vy anh vy?
C x vo b tn mt ngi thi!


Xem thêm:  Nhà thơ Thu Bồn và tập thơ Oran 76 ngọn đặc sắc nhất phần 1