Là em cô gái tháng mười – Bằng Lăng Tím

0
Là em cô gái tháng mười – Bằng Lăng Tím

M sinh em mt ngy gia thng mi
Bu sa ngt i cu M ht
Thong hng la trn ng thm ngo ngt
Cnh c chiu bt ngt cng hong hn

Sng un quanh con sng v dp dn
M vt v sm hm cng ma nng
On lng gnh i vai gy tru nng
Thng M nhiu nm thng tc bc phai

Tui th em qua thng ngy di
Chn vng bc ng tng lai rng m
Xa my no trong tim hoi lun nh
Mi tranh ngho trc ng my hng cau

Nng ma Thu vng ng sc mun mu
Nh qu M ni chn rau ct rn
Gc tt c cng vic ang b bn
V qu hng bay bng cnh chim chiu

t Thi Bnh qu M mi thm yu
Lng tri mng cnh diu chao cng gi
Cng lng c cn nguyn cy go
Nhng m trng sng t ht hi nh

Emthng mi c gi nh ti xinh


Xem thêm:  Chiều thu tháng chín - Triệu Phú Tình