Hoài niệm tháng chín – Trần Khắc Mịch

0
Hoài niệm tháng chín – Trần Khắc Mịch

Thng chn li v vi nhng nh thng.
Ma tu trng thm hng mu o mi.
Em nh g m mt bun vi vi.
Ci nhn xa xm nh i nh ch.

Gia sn trng mt c b ngn ng.
Lng l, thn th, b v tm k nim.
Mt thu hn nhin hin v xao xuyn.
o trng u ri nh chuyn ngy xa.

Cht nh,cht qun nh nng chen ma.
Hoi nim tr v ong a vm l.
Em ng mt mnh nghe xa l.
Trc cng trng rn r ting ci vui.


Xem thêm:  Đừng đỗ - Thu Bồn