Hoài niệm tháng chín – Trần Khắc Mịch

0
Hoài niệm tháng chín – Trần Khắc Mịch

Tháng chín lại về với những .
Mùa tựu trường thơm hương màu áo mới.
Em nhớ gì mà mắt buồn vời vợi.
Cái như đợi như chờ.

Giữa một cô bé .
Lặng lẽ, thẩn thờ, tìm .
Một thuở hiện về .
Áo trắng đâu rồi nhớ chuyện .

Chợt nhớ,chợt quên như nắng chen mưa.
trở về đong đưa vòm lá.
Em đứng đó một mình nghe xa lạ.
Trước cổng trường rộn rã tiếng cười vui.


Xem thêm:  Nhớ tháng ba - Hồng Giang