Chiều tím tháng năm – Nguyễn Đình Huân

0
Chiều tím tháng năm – Nguyễn Đình Huân

Anh trong chiều tím hoàng hôn
Sau bao năm bước chân mòn lạc lối
Cảnh cũ đây mà sao lòng bối rối
Man mác buồn chân bước vội đường xưa

Chiều lao xao gió giao mùa
Hạ đã sang bắt đầu mưa rồi đó
Vải trên cây đã thay màu đuôi đỏ
Tháng năm rồi biết em có về không

già cắm sào cạnh bến sông
Có phải chăng vẫn chờ mong
xưa yên ngủ
Con đường mòn giờ đã phủ rêu phong

Em ra đi ngày ấy một chiều đông
Hẹn khi phượng hồng nở rộ
Bao mùa rồi ve sầu than trong gió
Phượng tàn mấy lần em có về đâu

Một mình anh đứng bên bến sông sâu
Không có em chợt nỗi sầu dậy sóng
nhạt nhoà bến vắng
nhiều anh thầm lặng gọi tên.


Xem thêm:  Mẹ và quả - Nguyễn Khoa Điềm