Chiều tháng sáu – Mạc Phương

0
Chiều tháng sáu – Mạc Phương

Chiu thng su lang thang trn ph vng.
Hoa bng lng tm ngt c li v.
Gc ph nh vang bn nhc no n.
Tim thn thc mi su rng rng l.

Thong bng ngi sao ging anh n th.
Em nh anh gi bc nh hm xa.
Hong hn chiu nu git nng u a.
Cnh bng lng th hn bay trong gi.

Tri cui h rc hng hoa phng .
Cnh mng manh p trang s u cn.
Bc chnh chao trn khp nhng li mn.
Dng k nim tro dng trong lng ngc.

Anh vn bo hai a mnh chung sc.
Xy lu i tht hnh phc nghe em.
Vng tay anh xit tht nh tht m.
Khin tri tim xuyn xao trong no nc.

Li yu xa nng nn trong k c.
H li v nhng mnh mt nhau.
Ch cn li nhng nm thng nt nhu.
Bn ph ni mt mnh em nh lm.

Vn bit l bng lng khng cn thm.
Nhng trong lng khao kht mi ngp hn
Anh c nghe ting nc n hong hn.
Chiu l ng bng hnh trong tim thc.

Tri tim em trao anh l rt thc.


Xem thêm:  Mười lý do làm thơ