Tình khúc tháng tư – Bằng Lăng Tím

0
Tình khúc tháng tư – Bằng Lăng Tím

Thng t v chm chm n Bng Lng
Bao k nim tui mng hng thu y
Bn gh ctm bng en vn vy
Xa mi trng thm my ma hoa

Thng t i! Vang khc nhc giao ha
Phng v n lng ta xao xuyn l
Ve gi bn xc xo trong m l
Bi cnh tn rng trng c b ao

Nh thng t mang hng la ngt ngo
Tre u vng xn xao n c trng
Sng xui chy sut mt i thm lng
My bung rm si nng ng thm ru

Gi trin vi vt ting so diu
Trang nht k c bao iu thm kn
Trao nh mt mnh chia tay bn rn
Gi trong lng k nim tui thn tin

Nhng cnh chim bay i khp mi min
Nay tr li chiu bnh yn bn
Hng gh gc sn trng hoa
Ci bng gi ng l rng ri

Tm Bng lng tm ngt c khung tri
Ngi trng c bn b i c nh
Li thy ging ng tng lai rng m
Ma h v hoa chy yu thng!


Xem thêm:  Hôm nay trời nhẹ lên cao (Chiều – Xuân Diệu) – Câu thơ tự vấn lòng mình