Mây đầu ô – Quang Dũng

0
Mây đầu ô – Quang Dũng

My u my lang thang
i! Cht lm sao
Gc ph phng
My u
Hn nhng chn tri xa l
Qua mt ngn ct n
Chiu ti li bng con mt
Cnh bng mi c khng khiu
Vn p khi ma rng l
Cnh bng li m tn xanh
Ma h v theo chim s
Nhng ta c g
T thy nhng ngy khng t?
My trng lang thang
Gi ui bi bi ph cht
Nhng lp ngi hai mi tui
Ca nc p v bnh toong
Khn mt thm m hi
Bi
Bi vng
Trung du bng c
Nng t mu da h
L nng trin cao
Tay sm ngn mt tri
L tri cng trng xa tt tp
o ngc xanh ym bin
Bay bay di m Hi Qun
Nhng g hai mi ma xun
T u thi vo thnh ph?
My ma thu
Lt qua tri hp ng
Lt nhanh qua mi ngi ba tng
Ting dng cm
Ta theo ting nhc
Bay khi mi nh
Ta m xanh thm
Nh cnh chim tri
Thy
Mnh cn sc tr
i! Nhng bn ti
Vo lp tui nm mi
My u
Tri xanh lng th

1970


Xem thêm:  Vần thơ mải vui - Nguyên Hữu