Tìm lại người xưa – Lê Hải Châu

0
Tìm lại người xưa – Lê Hải Châu

Đêm mơ về lại ,

Cái ngày hai đứa mới vừa biết yêu.

Rủ nhau nhân giống ruộng bèo,

Mắt em thăm thẳm trong veo sắc trời.

Em đưa tay quyệt ,

Giọt bùn như cái nốt ruồi làm duyên.

Mấy lần định nói…rồi quên,

cưới được vợ hiền đành thôi.

Tôi đi khắp bốn phương trời,

Vẫn mơ hình dáng em tôi dịu dàng.

Gặp đò- Em phải sang ngang,

lễ vật lệ làng họ đưa.

Thế rồi sớm mưa,

Mình em thui thủi cày bừa làm ăn.

Hết mơ-Tôi vẫn thất thần,

Mặc cho lăn tăn chảy dài.

./.


Xem thêm:  Sưu tầm những stt về thất tình hay buồn não nề lay động triệu trái tim