Làm người – Hàn Giang

1
Làm người – Hàn Giang

Ta sống với nhau sao cho
Trời đã ban duyên kiếp thế gian này
Ta sẽ sống vững bền và lặng lẽ
Để mai sau con cháu nói nên lời

Cần chi đâu ánh hào quang tô vẽ
Hậu thế mất công chỉnh sửa tội tình
Ta cứ sống cho lòng ta vững chãi
Thiết tha chi tung hứng khắp sinh linh

Ta vẫn sống bình thường như người khác
Nổi trội ganh đua, dư luận búa rìu
Sống không hèn mọn, ngột ngạc
Đời người qua, đong đếm được bao nhiêu

Ta chẳng thích trèo cao ngoài sức lực
Dễ vạ thân, thù oán đến mỏi mòn
Kẻ đố kỵ, ta không hề bực tức
Bởi đeo bám lắm cỏn con

Bề danh vọng chất chứa bao hiềm khích
Bọn đạp đổ bất thình lình
Biết bao lũ hồ đồ gây phản nghịch
ta minh bạch với

Ta quen với nụ cười trên cửa miệng
Quen lời chào thân thiện
Ta vui lên gạt buồn tủi hướng thiền
Ta yêu quí, nhúng nhường hữu

Ta dành mai sau khoảng trống
Thú vị biết bao thấu hiểu cội nguồn
mang đến giá trị
Hơn là võ đoán, độc diễn, suy tôn


Xem thêm:  Làm người - Bách Tùng Vũ