Muốn làm người giản đơn – Diệu Nguyễn

1
Mưốn làm người giản đơn – Diệu Nguyễn

Lm mt ngi gin n
Nhng tht sao kh qu
Ngi ta c trch hn
Chp tng iu nh nht

Lng con ngi phc tp
Chng bit u bn b
i khi thy p lc
m nh c trong m

Mi mt li ni ra
Ti u dng n
Sao cm nhn ca ngi
Thnh mu ma chc qu?

Hy th mt ln thi
t nim tin chn tht
Vi nhng ngi chung quanh
nhn nhn ng nht

Ch mun an phn mnh
Khng chen ln tranh ua
Thch th ngi c thng
Ti chp nhn chu thua

S c ngy ngi hiu
D tt bt sm chiu
Nhng th mnh c t
Tay nm c bao nhiu?


Xem thêm:  Bà lão lao động tuổi cao - Liêu Kim Tử