Làm người tình si – Như Nguyện

1
Làm người tình si – Như Nguyện

Ti xin lm ngi tnh si trc em
Theo tm v qua nhng ngy thng nh
C b ng gia trm ngn ting vng
C k nim xa – hng – nng m – thi gian

Ti xin lm ngi tnh si trc em
Theo yu du xa v cng tn
C ting chung ngn trong gi thnh l
Ch vit theo dng – ti gi – thnh th

Ti xin lm ngi tnh si trc em
i mt – ln mi em – gi hn ti
Bng du dng – gia trn gian – si
ti theo: vui – nt – an – ng – d


Xem thêm:  Tuyển Chọn Những Lời Chúc Hay Cho Công Ty