Làm người tình si – Như Nguyện

1
Làm người tình si – Như Nguyện

Tôi xin tình si trước em
Theo tâm về qua những ngày thương nhớ
giữa trăm ngàn tiếng vọng
xưa – hương – nồng đậm –

Tôi xin làm si trước em
Theo yêu dấu ở xa vô cùng tận
Có tiếng chuông ngân trong giờ thánh lễ
Chữ viết theo dòng – tôi gửi – thành thơ

Tôi xin làm người tình si trước em
Đôi mắt – làn – giữ hồn tôi ở đó
Bóng dịu dàng – giữa – sỏi đá
Để tôi theo: vui – nốt – đọan – đường – dư


Xem thêm:  Làm người - Mai Hồng Thu