Làm người tình si – Như Nguyện

1
Làm người tình si – Như Nguyện

Tôi xin làm người tình si trước em
Theo tâm về qua những ngày thương nhớ
Có bỡ ngỡ giữa trăm ngàn tiếng vọng
Có kỷ niệm xưa – hương – nồng đậm – thời gian

Tôi xin làm người tình si trước em
Theo yêu dấu ở xa vô cùng tận
Có tiếng chuông ngân trong giờ thánh lễ
Chữ viết theo dòng – tôi gửi – thành thơ

Tôi xin làm người tình si trước em
Đôi mắt – làn môi em – giữ hồn tôi ở đó
Bóng dịu dàng – giữa trần gian – sỏi đá
Để tôi theo: vui – nốt – đọan – đường – dư


Xem thêm:  Tiếng thương muôn loài - Duy Giang