Đoản khúc yêu – Nguyễn Ngọc Chiến

0
Đoản khúc yêu – Nguyễn Ngọc Chiến

ON KHC YU

Thn tng em…

 

Anh tng cho em mt nhnh cc di

Nng tri vng di gt chn nhau

B mi em n ci mi n

Gi r ro yu mi n ngn sau…

 

Trn ng v c di bc chn em

Anh nu gi mi hng thm trong c

Mi si bc in du vo ni nh

Yu nhau ri vn thy c xa xi…

 

 


Xem thêm:  Tháng một và mùa xuân - Nguyễn Đình Huân