Đất mật (Trích đoạn trường ca Trầm tích) – Hoàng Trần Cương

0
Đất mật (Trích đoạn trường ca Trầm tích)  –  Hoàng Trần Cương

Thng mi tri chng ti

B ao tm rn tm l lc mng

L lc mng try non cht ngm c hng

Ti bt v nh gip m thay cm

Gip m bt di

Gip mai chm n

Gip cc em ti khuy ni kht thm

Gip cnh lc mng kp ln da non

V gip ti dm dnh nim hy vng

Chiu chiu m ra sng mt c

Ti tha thn khp vn bn my qu mn xanh

Th th vi con diu tre trn ma m qua lm s cnh

Th th vi bng c trong ca dao mi dt vo trnh bo

Th th vi chic so phi bn r cy rng

Th th vi cy mt cm nha a rng rng

u bit c b vn ln theo canh chng gai gc

Li hi dng lng cng lng ngng vn cn ma

Tui ngoi tm mi b ngi bn dy thng

Bn c mn sng vo mi tc

Ci khn nu b vn trn u

Qun cht nhng m di khng ng

Ch cn cu ht ru

Ti ti mt m bay vo gic m ca chu

Nhng li ru nng m sc mu

Ma thu ngn xanh

Ma ng ph m

Nhng li ru ngt nh ng ngm

Lc t nm thng cay chua

Bit ly chi cho l chu n a

B xu my ng xu r xanh r vng chut tha vo trong ngch

Qung ln bung chui sau nh

Qung ln bui chiu bun thi gian khng u gi

Hy vng nha vo chm sao tua rua

Hy vng i ma

Cui vn ting l chui kh x nhau nh xo c

Hoa bo kh rc cn sn da g run c b ao

Tui th ti i qua

Trong nng ma ln bn

Trong bng b lm bng hong hn

Nhng khi b m

Gin tru khng u hi bng dng tri l

Mi hng bay vng vt c chiu

Gi mang l tru vng t vo manh chiu

Ngoi sn

Mt mnh cy cau dm trong sng mui

m thm ci u

Giu bng vo hin

i chng na m khi b tnh gic

My bung mnh trng lim

nh trng nng bng cau non t mm vo mp vng

Bm bm ming tru

Rn rn thc mi hng

Trm tch ca mch ngun lung lch

By gi phng lng t nu