Xin cảm ơn – Ngạo Thiên

0
Xin cảm ơn – Ngạo Thiên

Xin cảm ơn, đã
Một sự sống thân thể thật vẹn toàn
Yêu thương dâng trọn
Ân, nghĩa, tình, cha mẹ mãi sắc son

Xin cảm ơn, dòng đời bao thủ đoạn
Đã cho tôi một thoáng ngẫm về đời
Luật sinh tồn nào phải là trò chơi
Đã dạy tôi, hiểu nhân thế

Xin cảm ơn, tình huynh đệ
Đã khuyên răng, lúc khó nguy
Thật hạnh phúc cảm động biết nói gì
Tình nghĩa ấy khắc ghi mai báo đáp

Xin cảm ơn, đời bão táp
Những trái ngang dẫm đạp đã đi qua
sống cay đắng như món quà
, xế già khuyên con cháu

Xin cảm ơn, phật pháp ân tam bảo
Đã dạy con, sống đúng đạo nghĩa nhân
Biết xả buông những đau khổ hồng trần
Biết yêu thương, biết nhẫn biết thứ tha

Biết cuộc sống là tạm bợ
Đến rồi đi trong nhịp thở mà thôi
Sắc, lợi, danh, như gió thoảng mây trôi
Lời phật dạy là cội nguồn chân lý.


Xem thêm:  Tiếc cho đội Nhật Bản - Phan Hoàng