Sự đời – Lê Hải Châu

0
Sự đời – Lê Hải Châu

một lứa bên trời

Kẻ cười hỷ hả, người rơi lệ buồn

Kẻ ngồi gác tía lầu son

Kẻ thì khốn khó phải bòn từng trinh

 

Kẻ thì dính phải lưới tình

Đọa đầy thân xác mưu sinh mỏi mòn

Kẻ thì nửa nửa khôn

Nghiêng trời dốc vốn quyết dồn được thua

 

Cổ lai hy vẫn bị lừa

Năm cùng tháng tận đời chưa mãn tù

Kẻ thì xuống tóc đi tu

Nương mình cửa phật mịt mù trời xa

 

Gặp nhau mừng rỡ: Ờ nha… !

Mấy mươi năm đó đã là

Người tu còn bận cửa chùa

Kẻ tù ngồi hận thắng thua chuyện đời

 

Dẫu rằng xuống chó lên voi

Xin đừng khệnh khạng, coi trời bằng vung

Nếu đời có dửng dừng dưng

Cũng đừng quá dại, cũng đừng nhiều khôn.

 

./.

 


Xem thêm:  Nơi bình yên nhất - Hoa Lúa