Tờ lịch tháng 12 – Đỗ Kim Quang

0
Tờ lịch tháng 12 – Đỗ Kim Quang

Anh thẫn thờ nhìn tờ lịch trên tay
Giật mình thấy thế!
Một năm nữa mà chúng ta không thể..
vô hình, tuy ngay đấy…lại vời xa…

Men tình nào rồi cũng sẽ
Và nỗi nhớ cũng nhòa theo năm tháng
Khi kí ức bị nhấn chìm trong quên lãng
Những nguyện thề xưa nào đáng gì!

Anh cũng hết giận mình khi đã để em đi
Thôi ngóng đợi dòng tin em nhắn tới
Cũng biết tìm mấy trò tiêu khiển mới
Khỏa nỗi , thao thức những

Và bây giờ…lại một Hai….
Để gợi lại cái ngày anh muốn nhất
Tới cái ngày ta cả một vòng trái đất
Khi hai nửa quay lưng…khoảng trống cứ loang dần…

Anh vo tròn tờ lịch ném ra sân
Như ném xuống mộ phần cả một thời say với đắm
Mùa đông ấy với anh dài ghê lắm
Nhưng giờ chỉ còn là những tờ lịch .


Xem thêm:  Nửa truyện Hồ Ly - Vũ Hoàng Chương