Tiếng đêm – Nguyễn Thị Anh Đào

0
Tiếng đêm – Nguyễn Thị Anh Đào

Ch l nhng bc chn

Vang ln t ng vng

Ri vo trong thinh lng

Sao lng ta bng khung ?

Phi anh v khng

Sao nghe nh ai gi ?

Hay do lng ch i

Ting gi ng ting ngi ?

Ch l bc chn thi

Sao khin ta ri l ?

Tnh yu hay ni nh

Khin cho lng ta au ?

Bc chn gia m thu

Vang ln t ng vng

Vang ln t su thm

Mt tnh yu ngm ngi !


Xem thêm:  Qùa sinh nhật - Nguyễn Đình Huân