Tiếng đêm – Nguyễn Thị Anh Đào

0
Tiếng đêm – Nguyễn Thị Anh Đào

Chỉ là những bước chân

Vang lên từ ngõ vắng

Rơi vào trong thinh lặng

Sao lòng ta bâng khuâng ?

Phải anh về đó không

Sao nghe như ai gọi ?

Hay do lòng

Tiếng gió ngỡ tiếng người ?

Chỉ là bước chân thôi

Sao khiến ta rơi lệ ?

hay

Khiến cho lòng ta đau ?

Bước chân giữa đêm thâu

Vang lên từ ngõ vắng

Vang lên từ

yêu !


Xem thêm:  Mưa buồn - Chuyên Tạ