Tháng ba miền nhớ! – Violet Hoa

0
Tháng ba miền nhớ! – Violet Hoa

Trên ngõ vắng về rất vội
Thắp bối rối nụ tình si
Thoáng cô liêu nghe đâu đó
Lời ai ngỏ điều chi sao thầm kín (*)

Với tháng ba lòng xốn xang bịn rịn
Cúc đã tàn đào rã cánh ngày sang
Anh tìm em khi hoa cải trổ vàng
Nơi bến đợi nghe sầu giăng ngập lối(**)

Từng con sóng nghiêng mình như ướm hỏi
Chiếc tình có đợi bến
Thả chênh chao trong khoảng nhớ
Neo bến đợi tình …(*)

Anh ước muốn được gần tay đan nắm
Dẫu bến đời xa lắm ….có gần đâu
Mong tháng ba sẽ làm mối bắc cầu
Anh đứng đợi ở một đầu nỗi nhớ(**)

Gạo đỏ cháy hai bờ như
Gọi bên bồi bên lở mãi chờ nhau
Nỗi niềm xưa muôn sắc chẳng phai màu
Ghim đậm sâu tình muôn thuở(*)

Ươm khát vọng cùng tháng tháng ba duyên nợ
Xin đừng xa và hãy ở nơi này
Như vầng trăng đầy…khuyết một vòng quay
Đường về đích anh mong ngày tiệm cận(**)

(*)
(**) Phạm Như Tý


Xem thêm:  Tạm biệt tháng 12 - Hoa Mua Trắng