Những vần thơ vội – Trần Khắc Mịch

0
Những vần thơ vội – Trần Khắc Mịch

Trên trang giấy những vần thơ viết dở.
Nét mực còn mang .
Chút vội vàng giữa khoảng trống .
Chẳng gởi được vì người quá.

Giữa giá rét những vần thơ .
Như lạc vào miền đất lạ mù sương.
Đông đang qua trên khắp mọi nẻo đường.
Gieo lưu luyến gieo lời thương lời nhớ.

Câu thơ viết mà vần như òa vỡ.
Đông lạnh rồi chợt nhớ một vòng tay.
Nghe bâng khuâng bao trăn trở tháng ngày.
Bởi luôn xoay vần hối hả.

trôi không ai cả.
Mới hôm nào nay đã .
Ngoài sân kia một rơi dài.
Câu thơ vội giữa nhạt nắng.


Xem thêm:  Hòn đá làm ra lửa (Trích) - Trần Dạ Từ