Những vần thơ vội – Trần Khắc Mịch

0
Những vần thơ vội – Trần Khắc Mịch

Trên trang giấy những vần thơ viết dở.
Nét mực còn mang mùa đông.
Chút vội vàng giữa khoảng trống .
Chẳng gởi được vì người quá.

Giữa giá rét những vần thơ vội vã.
Như lạc vào miền đất lạ mù sương.
Đông đang qua trên khắp mọi nẻo đường.
Gieo lưu luyến gieo lời thương lời nhớ.

Câu thơ viết mà vần như òa vỡ.
Đông chợt nhớ một .
Nghe bâng khuâng bao tháng ngày.
Bởi luôn xoay vần hối hả.

không ai cả.
Mới hôm nào nay đã hai.
Ngoài sân kia một chiếc lá rơi dài.
Câu thơ vội giữa chiều nắng.


Xem thêm:  Thơ anh và đời em - Viễn Phương