Mao Trạch Đông – Trần Mạnh Hảo

0
Mao Trạch Đông  –  Trần Mạnh Hảo

Trán Người cao hơn nghìn núi sọ

Mặt Người mênh mông hơn niềm hư vô thần linh

Tháng chạp Hồ Nam tuyết rắc đầy lông cáo

Sông Dương Tử ám như ma dìm chết đuối Động Đình

Người pha tư tưởng thành máu mực

Loãng tâm hồn cháo huyết Trung Hoa

Xã tắc đựng vừa tay nải

Hành khất máu xương hề

Người cái bang hề vĩ đại

Cân hàng triệu sinh linh trên một chiếc cân ruồi

Vĩ nhân Diên An

Đâu những đám mây ròng ròng phép lạ

Có lời Người bàn

Cá cũng hoá thành chim

Giang Thanh – Em – Nền Văn Nghệ mới

Duy vật đôi mông nàng là biện chứng mù sương

Lịch sử – con chiến mã Người phi nước đại

Quất ngọn roi giai cấp hoá thiên đường

Cách Mạng là công cuộc bắt bướm

Bắt sạch bướm trong giấc mơ thiên hạ

Khinh bọn mây trắng phi lập trường, phi hiệu quả

Con trâu điếc Lão Đam mê đàn Đông Phương Hồng

Người xin thề với mênh mông:

– Không đi chung đường cùng chim sẻ!

Vầng trăng Hạ Cơ điên đầu trời bể

Thích thằng Cuội thủ dâm tư tưởng chị Hằng

Người – bông lau đen đêm quạ trắng

Người đếm cát Gô-Bi trong bão thốc trường thành

Bão tuyết nuôi bạc đầu Bột Hải

Thèm đập vỡ sọ người tìm mâu thuẫn trời xanh!

Máu Trung Hoa trắng rợn da ngựa

Cho thuỳ dương xõa hết tóc Đường Thi

Người mắc bệnh nghi mình là tượng

Cả Trung Hoa lên cơn nghiền lý tưởng

Người cầm cơn hồng vệ binh như cầm một tách trà

Hoàng Hà đỏ đổ từ trời như bị cắt tiết

Xem thêm:  Tuyển chọn những bài thơ hay về tình bạn trên facebook được yêu thích nhất

Tư duy là trò chơi chán chết

Làm mặt trời hay hơn làm thơ

Thử lấy máu tạo phản trò nước mắt

Tiếc không Tần Thủy Hoàng tọa một ván cờ

Buồn trời đất chỉ sinh mình Gia Cát

Cười mẩu đại bàng cao hơn Thái Sơn

Đêm hồn Người chớp liên hồi như đạn hỏa mai Thái Bình Thiên Quốc

Đêm Hồ Nam khét lẹt tiếng mèo gào

Phải ăn sạch giấc hòe thiên hạ

Tuyết trái mùa làm đất mọc lông mao…

Sài Gòn 27-2-1994