Lỗi hẹn tháng 2 – Thơ Ha Nguyen

0
Lỗi hẹn tháng 2 – Thơ Ha Nguyen

Thôi anh đành lỗi hẹn với
Lỗi hẹn đón em cuối mùa
Lỗi hẹn với một thời vụng
Lỗi hẹn với hoang hoải xưa.

Thôi anh đành lỗi hẹn với tháng 2
Lỗi hẹn với cơn mưa ban trưa một thủa
Lỗi hẹn với lời từng hứa:
” Anh sẽ về khi tháng hai sang:
Em váy áo rộn ràng
Chúng mình đi trẩy hội”.

Thôi anh đành lỗi hẹn với tháng 2
Lỗi hẹn với nhành mai trong khu vườn ủ đầy sương sớm
Lỗi hẹn tim mình cùng muộn
Lỗi hẹn thành câu nói yêu suông.

Anh lỗi hẹn không dắt em đi khắp bản Mường
thương trao từng câu hát
Anh lỗi hẹn không cùng em hoà chung điệu nhạc
khúc
Thường rang.

Anh lỗi hẹn khi nắng tháng 2 ươm vàng
Vẫn mải miết, trên đường đời tấp nập
Lỗi hẹn không về
nhấp
chén cay
Men rượu nồng bạn uống mình say.
Để tháng 2 hao gầy…

Đến bao giờ anh hết lỗi hẹn đây?!


Xem thêm:  Lại tìm hạnh phúc