Gửi lòng con đến cùng Cha – Thu Bồn

0
Gửi lòng con đến cùng Cha – Thu Bồn

Knh tng hng hn Bc

C ngi th dng thnh ng
yn ngh tn sng Hng, m i
Con i di mt vm tri
au thng nhng vn sng ngi lng tin
ngng p mt qu tim
ngng p mt cnh chim i bng
Ni au v tn thi gian
Nh thng nhng ch l trn m mi
Hnh trang Bc chng c g
Mt i dp mng l chng gai
Cho con ni rng sng di
Cho con li kim mi nghn nm
Cho con nhng nh trng rm
C qu c bnh li thm n tnh
Bc l Bc H Ch Minh
Qua lng Bc thu ngha tnh bn ta
Nh nhng nn Bc i xa
Bc i i mi vt qua bin thu
Tic rng trc lc chia ly
Con cha thy c dng i ca Ngi
Hn trong i mt sng ngi
Vn nguyn vn mt khong tri phng Nam
Con qua Cm L sng Hn
Ng Hnh Sn ng m mng bng Cha
Hi Ngi nhng t cng hoa
Tm thn hai cuc xng pha trng k
Hng cy Bc xanh r
Bng rm to mt ng i loi ngi
Bc gieo ging bn phng tri
Mt ngi bt cng sng ngi li l
Bc nm lng tri ven
Qu tim khuya sm i v min Nam
Bc i di rng da lam
Bc i tc trng vn cam chn vng
Cu treo lt lo Bc sang
Bc bc nh nhng nh thu cn trai
Bc nh nh nng ban mai
Chiu soi bi rm trung di con i
Nhng hn ni gan l
St vai ng tr di v sao xanh.
Nhng nng sng thp long lanh
Gt sng r l bng nhanh dp dn
Bn t bi bin Hirn
Bn cn n kp hn Bc H
M con trng i Bc v
Ngm phng Bc nh Th qun lng
Con xin gi nm t nng
Chn che gi nc sng Hng ng ln
Cho con lm mt mi tn
Xo nm cnh nhn ging trn thnh ng
Vit Nam i ging Tin Rng
Bn nghn nm ly mu hng lm hoa
Gi lng con n cng Cha
Chin cng t nc kt hoa triu vng.

9-1969


Xem thêm:  Trong giấc mơ em - Hoàng Lan