Hai mươi năm chờ đợi – Nguyễn Thanh Tùng

0
Hai mươi năm chờ đợi – Nguyễn Thanh Tùng
(Kính tặng các chị có đi tập kết ra Bắc – 1954)
*
Hai mươi năm
Ngày vui nay mới về
Nắng vàng nghiêng trước cửa
Sao vàng rợp trời quê.
*
Hai mươi năm chờ đợi
Đêm đêm mộng héo tàn
Ngoài hiên cơn gió thoảng
Ngỡ anh…em .
*
Hai mươi năm chờ đợi
Tuổi xuân em đâu còn
Ngày anh đi mười tám
Nay sắp tròn.
*
Hai mươi năm chờ đơi
đến mõi mòn
Lo nhiều lắm
chuyện sống còn.
*
Lòng em là vậy đó
Giữa bốn bề lang
chẳng ngại
Dẫu qua bao trận đòn.
*
Hai mươi năm chờ đợi
Ngày vui đến
Anh ơi ! nhớ về sớm
Dù tình ta muộn màng…

Xem thêm:  Lòng em - Nguyễn Thanh Tùng