Đất nước tôi – Nguyễn Đình Huâ

0
Đất nước tôi – Nguyễn Đình Huâ

Đất nước tôi đẹp như một bức tranh
Như một con tàu chòng chành trước
Đất nước tôi bốn ngàn năm văn hiến
Bao nhiêu đời bấy cuộc chiến khổ đau

Đất nước tôi có đẹp giàu
Có biển đông với một biếc
Mấy ngàn năm yêu non sông nước Việt
Con cháu Tiên Rồng truyền thuyết Âu Cơ

Đất nước tôi đẹp như một
Có Hạ Long nằm trên bờ biển Bắc
Rồng hạ cánh giúp cha ông đánh giặc
Bốn ngàn năm cùng giữ đất

Đất nước tôi có thửa ruộng bậc thang
Cảnh đẹp lắm nhưng vô vàn
Hạt lúa hạt ngô chắt ra từ đá
nào mặn chát cả

Ôi , , đất nước tôi
lắm không đủ lời để viết
Người dân Việt yêu nước mình
Đất nước này mãi bất diệt ngàn năm


Xem thêm:  Top stt tâm trạng cô đơn rối bời trong tình yêu và cuộc sống của giới trẻ