Nghề nông – Lê Hải Châu

0
Nghề nông – Lê Hải Châu

Làng vừa gieo mạ chiều nay

Nửa đêm mưa ngập rãnh cày đồng xa

Bập bùng gió bấc tràn qua

Luống dưa vặn vẹo, luống cà tả tơi

 

Ngoài kia lạnh đến tê người

Cũng đành vác cuốc ra khơi nước đồng

Có làm mới hiểu

trời chẳng cho

 

Có trăm ngàn thứ cần lo

Nhất lo là sự từ trên.

Nhắn ai có chức có quyền

Ngồi trên ghế nóng chớ quên ruộng cày.

 

./.

 

 

 

 


Xem thêm:  Stt cô đơn một mình lẻ bóng chứa chan tâm trạng được chia sẻ nhiều